Radar

FN vill att domstol prövar staters klimatskyldigheter

Länder ska vara skyldiga att motverka klimatkrisen, anser FNs generalförsamling.

FN:s generalförsamling vill att Internationella domstolen i Haag prövar staters skyldigheter att tackla klimatförändringar. Det ses av många som en milstolpe för klimaträttvisa.

Resolutionen som antogs på onsdagen begär att domstolen avger ett yttrande om staters skyldighet enligt internationell rätt att skydda klimatsystemet från utsläpp av växthusgaser.

Domstolens ska också yttra sig om rättsliga konsekvenser för stater som genom handlingar och underlåtenhet att agera orsakar klimatskador på andra stater. Många medlemsstater uttryckte under debatten i generalförsamlingen oro över att det är mest utsatta befolkningarna, och de som bidragit minst till den pågående klimatkatastrofen, drabbas värst.

USA uttryckte att en rättsprocess inte är det bästa sättet att stödja de diplomatiska processer som kan tackla klimatkrisen.