Radar

Forskning: Demokratins ställning ifrågasatt

Politiker och opinionsbildare över hela det politiska spektrumet har på senare tid allt oftare gett uttryck för att demokrati inte ska ses som en överideologi, skriver forskare på DN Debatt.

Majoriteten av svenskarna anser att demokratin tillfälligt kan begränsas för att hantera samhällsproblem och kriser, visar en undersökning som presenteras på tisdagen.

Till exempel anser över 60 procent att demokratin tillfälligt ska kunna sättas åt sidan för att hantera klimatkriser. En lika stor andel anser att grov brottslighet ger anledning till att inskränka demokratin för att komma till rätta med problemet. Motsvarande siffra för pandemi är drygt 70 procent.

Undersökningens författare, professor Sten Widmalm och docent Thomas Persson vid Uppsala universitet, skriver på DN Debatt att resultaten är oroväckande:

”Om våra politiker, opinionsbildare och de institutioner i samhället som ska upprätthålla den demokratiska ordningen, blir alltmer benägna att förhandla bort rättigheter och tumma på grundläggande principer för yttrandefriheten, demonstrationsfriheten och tryckfriheten, så kan det – visar våra resultat – få ett oväntat starkt gehör bland medborgarna.”

Det här kan leda till en nedåtgående spiral för demokratin – vilket man sett i många länder, menar forskarna.

Undersökningen bygger på ett slumpmässigt urval om 3 750 personer. Svarsfrekvensen var 48 procent, vilket gör att slutsatserna ska dras med försiktighet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV