Radar

Alla upphandlade transporter i Örebro län ska nu bli fossilfria

I Örebro län ska nu alla upphandlade transporter vara fossilfria.

Det är samtliga kommuner i länet, Region Örebro län och Länsstyrelsen som tillsammans nu kräver att alla transporter som upphandlas ska vara fossilfria.

Näringslivet i Örebro läns energi- och klimatråd har meddelat de offentliga aktörerna att företagen kan ställa om, men att beställarna  då måste underlätta genom att kräva fossilfria transporter.
– Nyligen kom IPCC med tydliga budskapet att det är bråttom, att vi går när vi borde spurta. Jag tycker att det här gemensamma initiativet i vårt län är en mycket tydlig och konkret åtgärd som visar att vi höjer tempot för att klara klimatmålen, säger landshövding Lena Rådström Baastad.