Radar

Skarp kritik mot regeringen: ”Ökar utsläppen”

En skorsten med bolmande rök.

Sveriges regering får skarp kritik för sin klimatpolitik av flera organisationer i samband med IPCC:s nya klimatrapport.
– En politik som ökar utsläppen, säger David Mjureke, klimatexpert på Världsnaturfonden WWF.

Jorden blir varmare, extremvädren fler och möjligheten att klara 1,5-gradersmålet minskar snabbt. I den nya, tunga klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC uppmanas världens ledare att agera.

I spåren av rapporten riktas även skarp kritik mot den svenska regeringens klimatarbete.

– Sveriges klimatmål anser vi inte är i linje med 1,5-gradersmålet. Vi skulle behöva skärpa våra klimatmål. Men det vi ser från regeringen är i stället hittills en politik som ökar utsläppen och riskerar att göra det omöjligt att nå målen, säger David Mjureke, senior rådgivare inom klimat och energi på Världsnaturfonden WWF.

"Sista chansen"

Regeringen ska lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen under hösten 2023.

– Den ser vi som sista chansen för regeringen att visa att den tar klimatomställningen på allvar och vidtar åtgärder för att utsläppen ska minska här och nu. För vetenskapen är glasklar om att det är vad som krävs, säger David Mjureke.

Hjälporganisationen Oxfam menar att Sverige sviker sina klimatlöften och att målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 inte kommer att kunna nås med nuvarande politik.

”Sverige behöver ta sitt ansvar, både mål och poliycer måste vässas. Vår konsumtion är ohållbar och ojämlik”, säger Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige i ett pressmeddelande.

"Förödande konsekvenser "

Naturskyddsföreningen trycker på att det behövs en konkret handlingsplan för att kraftigt minska utsläppen redan under den här mandatperioden.

”Också i Sverige har regeringen avvecklat avgörande delar av den förra regeringens utsläppsminskande åtgärder. Detta är allvarligt och innebär att världen är på väg mot mycket farliga klimatförändringar, som redan idag har förödande konsekvenser för människor och natur världen över”, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg anser att slutsatserna i FN:s klimatpanel IPCC:s nya rapport visar på ett ”svek” där världens ledare inte agerar mot klimatförändringarna.

”Det faktum att människorna vid makten fortfarande på något sätt lever i förnekelse, och aktivt rör sig i fel riktning, kommer i slutänden att betraktas och förstås som det svek utan motstycke som det är. Det är bara en fråga om tid”, säger Thunberg i ett uttalande till den franska nyhetsbyrån AFP.

Hon tillägger att det blir ”mer och mer omöjligt att ignorera klimatkrisen”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV