Radar

Oro för delade uppgifter ger fler klagomål

Händer skriver på ett tangentbord till en laptop.

Antalet klagomål till Post- och telestyrelsen (PTS) ökar. Många är oroliga över hur deras uppgifter delas och används av telekomföretagen.

Sammanlagt ökade antalet klagomål gällande telefoni och internet till myndigheten med 39 procent i fjol, jämfört med 2021.
Det är en uppgång från drygt 2 600 ärenden till nära 3 700.

Flest klagomål, 35 procent, gällde tillgång till telefoni och internet samt avbrott, mobiltäckning och störningar.

Ett område där klagomålen ökade kraftigt under 2022 rör hur webbplatser och tjänster får lagra och hantera användarens uppgifter. Den kategorin utgör 29 procent av alla klagomål 2022, jämfört med 7 procent 2021.

Många av de ärendena är frågor kopplade till internetleverantören Bahnhof. PTS fattade i januari förra året beslut om att Bahnhof vid misstanke om brott är skyldiga att dela uppgifter med polisen och andra brottsbekämpande myndigheter.

PTS tog under 2022 emot 926 ärenden gällande Bahnhof, mot bara 18 ärenden 2021. Merparten, 864 ärenden, mottogs i februari.

De som hörde av sig var till stor del oroliga över hur deras uppgifter skulle behandlas vid en sådan informationsdelning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV