Radar

Uppmaning: Skrota din miljöfarliga båtmotor

En motorbåt på öppet vatten.

Tvåtaktare med förgasare orsakar stora utsläpp av ämnen som är skadliga för livet i vattnet och som kan spridas uppåt i näringskedjan och till slut nå människan. Nu uppmanar flera myndigheter och branschorganisationer alla som har sådana motorer att skrota dem.

”Byt helst till en elmotor, en fyrtaktare eller en modern tvåtaktare om du vill ha en ny motor. De har lägre bränsleförbrukning, renare avgaser och en lägre bullernivå än tvåtaktarna med förgasare” säger Lina Petersson, sakkunnig på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Trots att de varit förbjudna i nyförsäljningen sedan 2007 är fortfarande var fjärde motor en tvåtaktare med förgasare.

Problemet är att upp till 30 procent av bensinen går rakt igenom dessa motorer utan att förbrännas. Bensinen innehåller bland annat kolväten som kan leda till exempelvis nedsatt reproduktion, cancer och nedsatt motståndskraft hos fiskar, fåglar och människor.

Nätverket Båtretur tar emot tvåtaktsmotorer kostnadsfritt under 2023.