Radar

Stockholm ska bli klimatneutralt 2030

Stockholm åtar sig att bli klimatneutralt till 2030 och transporters utsläpp ska minska med 80 procent.

Stockholms stad har skrivit under en förbindelse bli klimatneutral senast 2030. 

Som LFT skrev förra veckan ska 100 städer i enlighet med EUs mål med initiativet NetZeroCities vara klimatneutrala 2030 och Umeå, Uppsala och Malmö finns bland dem. Stockholm blir nu också en av de 100.

I och med åtagandet ska Stockholm ta fram en konkret plan för hur man kan bli klimatneutral – transporters utsläpp ska minska med 80 procent och biltrafiken minska med 30 procent. Eldrivna fordon, förstärkning av elnätet, laddinfrastruktur, koldioxidlagring och avfallssortering står i fokus.

175 miljarder kronor ska satsas på klimatinvesteringar i Stockholm fram till 2030. Kommunen ska stå för 35 miljarder och åtagandet ska göra att staden kan få annan finansiering av klimatinvesteringar och forskningsprojekt. Företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner ska också bidra.

– Att Stockholm går i bräschen för en rättvis urban omställningspolitik är en av det rödgröna styrets mest centrala prioriteringar. När regeringen backar från statens klimatåtaganden måste vi som stad ta flera modiga steg framåt. Här bor närmare en miljon invånare, vi kan göra stor skillnad, säger finansborgarrådet Karin Wanngård, S, i en kommentar.

Stockholms plan ska granskas av EU och godkänns om det anses trovärdig.

Relaterad artikel: Städer ska hitta sätt att fasa ut fossila bränslen