Radar

Sex gånger fler produkter märkta som allergiframkallande 

En kvinna håller upp en pensel och en burk med målarfärg.

År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år senare var motsvarande siffra 4 539, enligt Kemikalieinspektionen.

Ökningen beror dels på att fler produkter märks på rätt sätt tack vare riktade inspektioner från Kemikalieinspektionen, dels övergången till EU:s förordning om klassificering och märkning. Det har medfört att många kemiska produkter som redan tidigare borde ha varit märkta nu blivit det.

Men ökningen beror också på att allt fler kemiska produkter innehåller allergiframkallande ämnen. Ett exempel där förekomsten har ökat är målarfärger. De är numera vattenbaserade till skillnad från tidigare då de innehöll organiska lösningsmedel och vattenbaserade färger behöver innehålla konserveringsmedel för att inte förstöras och dessa är ofta kraftigt allergiframkallande.

Allergiframkallande ämnen kan också finnas i lim, rengöringsmedel, kläder och leksaker.

”Om antalet produkter som innehåller allergiframkallande ämnen ökar kan det leda till problem både för personer som redan är allergiska och till att fler personer utvecklar en allergi”, säger Anna-Karin Mörk, riskbedömare på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

En förutsättning för att kunna minska exponeringen är att identifiera allergiframkallande ämnen. Under våren 2023 förväntas EU-kommissionen rösta om ett förslag från Sverige och Frankrike om att förbjuda över 1 000 hudallergiframkallande ämnen i bland annat kläder och skor.