Radar

Pandemin ingen kris för psykiska hälsan

 Covid-19-pandemin verkar inte ha orsakat en pandemi av psykisk ohälsa enligt en studie.

Pandemin tycks inte ha haft någon stor negativ inverkan på människors psykiska hälsa. Det är slutsatserna i en genomgång av aktuell forskning.

Tvärt emot en del tidigare larmrapporter verkar inte pandemin ha varit ett hårt slag mot människors psykiska hälsa. När kanadensiska forskare gick igenom 137 studier, från framför allt europeiska höginkomstländer och Asien, såg de ingen stor negativ påverkan.

Generellt i underlaget var den allmän psykiska hälsan och graden av ångest oförändrad före och efter pandemins början. Däremot ökade symtomen för depression något.

Kvinnor mer påverkade

Kvinnor, äldre, universitetsstudenter och de som tillhör sexuella minoriteter verkar ha påverkats något mer negativt än andra. I de grupperna syntes en viss ökning av bland annat depression och ångest.

Studien, som publiceras i tidskriften BMJ, motsäger till viss del annan forskning som publicerats. Enligt forskarna bakom den förklaras det bland annat av att andra studier har tittat på personer som redan hade psykisk ohälsa eller att de handlat om små studier.

I den nya analysen har forskarna bara inkluderat studier där det fanns uppgifter om den psykiska hälsan både före och efter att pandemin bröt ut hos minst 90 procent av deltagarna, alternativt använt statistiska metoder som kompenserat för bortfallet.

Brett Thombs, professor i psykiatri och en av forskarna bakom studien, säger till the Guardian att det funnits ett narrativ om den försämrade psykiska hälsan under pandemin men att detta byggt på anekdoter eller mindre studier.

– Påståenden om att den psykiska hälsan har försämrats under pandemin har grundats på enstaka studier som bara är ögonblicksbilder. De flesta har inte gjort jämförelser över lång tid, säger hon till tidningen.

Fortsatt uppmärksamhet

Forskarna bakom studien påpekar att även om deras resultat pekar mot att det inte finns en allmän ökning av psykisk ohälsa, men att det ska inte tolkas som att pandemin inte hade negativa effekter på vissa grupper.

I en kommentar till studien skriver två danska forskare att även om resultaten tyder på att vi inte behöver oroa oss överdrivet mycket för pandemins effekt på den allmänna psykiska hälsan, så finns det ett problem i samhället med ökande psykisk ohälsa, inte minst bland unga, som behöver uppmärksammas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV