Radar

Olika syn på vindkraft i Norden

I de nordiska länderna skiljer sig synen på vinkraft ganska mycket.

Tycker svenskar, danskar och norrmän lika om vindkraft?
Nej, enligt en undersökning är det danskar som gillar den betydligt mer.

Ett tusental personer i vardera av de tre nordiska länderna har fått frågan vad de tycker om vindkraft, och nio av tio danskar sa sig då vara positiva. Det är betydligt fler än i Sverige där sju av tio är positiva och i Norge är samma siffra sex av tio.

– I Danmark har man under lång tid gjort ett aktivt val att se vindkraft som en nyckelkomponent i sin energiproduktion. Det har gjort vindkraften till en naturlig del i såväl energidebatten som i det danska landskapet. Att Danmark aldrig haft kärnkraft och varit aktiva motståndare till kärnkraft spelar också in, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på teknikkonsultföretaget COWI, som låtit Novus göra undersökningen, i ett pressmeddelande.

Lite knappt var femte svensk och norrman säger sig vara negativt inställd till vindkraft, medan det i Danmark bara är en på hundra.

– I Danmark har man levt sida vid sida med vindkraften under lång tid. Därför är det troligt att den negativa inställningen nästan försvinner helt när vindkraften blir en naturlig del i vardagen, säger Pontus Haag.