Radar

Bättre fortsätta köra gamla bilar än att skrota i förtid

Att skrota en bil i förtid har mer negativa än positiva effekter. Den slutsatsen drar Svenska miljöforskningsinstitutet IVL som tittat på fördelar och nackdelar med snabbare utskrotning.

– Enligt våra beräkningar är det inte lämpligt att införa en skrotningspremie i Sverige. Vi har räknat på olika scenarier där en genomsnittlig bensinbil eller diesel skrotas ut i förtid och byts till elbil, säger Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

En fördel med att köpa en ny bil, som IVL lyfter fram, är säkrare trafik. Byter man från en bensinbil till en elbil leder det också till mindre klimatutsläpp. Men en stor nackdel är det ökade behovet av värdefulla metaller som krävs ifall fler gamla bilar skrotas. I elbilar används till exempel litium och kobolt, och även om de skulle kunna återanvändas så gör man bedömningen att förtida utskrotning skulle innebära ett ökat behov av material och större förlust av värdefulla ämnen.

IVL rekommenderar dock alla bilköpare att välja ett eldrivet fordon när det är dags att köpa en ny bil, alternativt att avstå från att äga en bil och istället dela fordon.

– Det som studien framförallt visar är hur viktigt det är att styra bilinköpen från politiskt håll. När bilar väl satts på marknaden är de kvar i decennier och svåra att avveckla i förtid, säger Mats-Ola Larsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV