Radar

Fortsatt slopad skatt på jordbruksdiesel

En jordbruksmaskin.

Regeringen behåller den sänkta skatten på diesel som används i jord- och skogsbruksmaskiner fram till 2024.
Förslaget gör det svårare för Sverige att nå de nationella klimatmålen, enligt Naturvårdsverket.

Den nuvarande skattesänkningen löper ut den 30 juni 2023. Skatten föreslås nu sättas ned med två kronor litern under ytterligare sex månader, fram till 2024. Detta bedöms kosta 380 miljoner kronor. Förslaget är en del av regeringens samarbete med Sverigedemokraterna.

– Det här ser vi som angeläget. Företagen har haft en tuff period och det här går in i beredskapstänket. Det är faktiskt bönderna som producerar vår mat, säger SD:s ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt.

I ett remissvar på förslaget är dock Konjunkturinstitutet kritiskt och skriver att prisökningarna på insatsvaror, som diesel, inte är specifika för Sverige. Därför finns det inte någon uppenbar anledning att införa ytterligare stöd till jord- och skogsbruket, enligt KI.

Även Naturvårdsverket är kritiskt och påpekar att ”ett lägre pris på fossilt bränsle försvårar uppfyllandet av de nationella klimatmålen och omställningen till fossiloberoende.”

– Nej, det köper jag egentligen inte. Och om vi ska se på effektiviteten och klimatbenägenheten i vårt svenska jord- och skogsbruk så överträffar det vida många andra länder.

"Vi har inga el-traktorer"

Ju mer livsmedelsproduktion vi kan behålla i Sverige, desto bättre, enligt Sjöstedt.

TT: Hur mycket mer koldioxidutsläpp kommer det här att bidra med?

– Ingen aning. Men i det här fallet finns det inga alternativ, för vi har inga el-traktorer och el-skördetröskor.

Enligt SD är den tillfälliga skattesänkningen något som kommer att löpa under resten av mandatperioden fram till 2026.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.