Radar

Så mycket får miljöorganisationerna i bidrag

Naturvårdsverket delar ut bidrag till miljöorganisationer.

Arbete mot nedskräpningen, skydd av miljön och omsorg om hembygden – det är bara några av de initiativ som får dela på 20 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket.

Varje år sedan 2011 har Naturvårdsverket betalat ut bidrag till organisationer som bidrar till att uppfylla miljömålen. När 2023 års bidrag ska delas ut är det klimatet som är i fokus.

Håll Sverige rent och Airclim var redan i Naturvårdsverkets budget garanterade fem miljoner kronor vardera för arbete mot nedskräpning respektive luftföroreningar och växthusgaser.

Totalt får 39 miljöorganisationer dela på pengarna i år, och förutom de redan garanterade bidragstagarna är det Naturskyddsföreningen som får störst bit av kakan, drygt två miljoner kronor.

”Bidragen stödjer civilsamhällets viktiga roll i miljöarbetet. Vi ser att det arbete som de aktuella organisationerna gör totalt sett bidrar till nästan samtliga miljömål. I detta ingår många viktiga aktiviteter som till exempel miljöövervakning av hotade arter, praktiskt naturvårdsarbete och informationsspridning om och engagemang i klimatfrågan”, säger Tom Liffen, handläggare på Naturvårdsverkets kunskapssamordningsenhet, i ett pressmeddelande.

De får mest av pengarna

Håll Sverige rent: 5 000 000 kronor
Airclim: 5 000 000
Naturskyddsföreningen: 2 043 000
Sveriges hembygdsförbund: 1 200 000
Riksförbundet svensk trädgård: 814 000
Koloniträdgårdsförbundet: 693 000
Fritidsodlingens riksorganisation: 594 000
Birdlife: 577 000
Svenska byggnadsvårdsföreningen: 357 000
Svenska rovdjursföreningen: 293 000

Källa: Naturvårdsverket