Radar

Mejerier och LRF: Kor kyler klimatet

Kor pruttar, rapar och andas ut metan, som är en stark växthusgas.

Lantbrukarorganisationen LRF och de stora mejerierna påstår på en kampanjsida att kor kan ge ett kallare klimat. Helt fel, enligt forskare. Det rapporterar Ekot.

Ett gapskratt dränker forskaren Elin Röös ord.

– Hahaha, nej… va?! Oj oj oj…

Elin Röös forskar på mat och klimat på Sveriges Lantbruksuniversitet och har just fått ta del av LRF:s kampanjsajt Hjärta mjölks budskap. Sansar sig och säger med eftertryck till Ekot:

– ”Kor kan kyla klimatet” – det skulle jag säga är helt fel.

Kor bidrar tvärtom till ett varmare klimat, genom att rapa, prutta och andas ut den starka växthusgasen metan. Nivån av metan vi har idag i atmosfären har redan fått temperaturen att stiga med 0,5 grader, och metanutsläppen måste minska. Med 50–60 procent globalt, enligt Elin Röös.

Kampanjsajten Hjärta mjölk är skapad av LRF Mjölk, mejeriernas och lantbrukarnas lobbyorganisation, där Victoria Thuillier är hållbarhetsexpert. När Ekot ber henne förklara vad de menar med att kor kan kyla klimatet svarar hon:

–  Inte kon i sig, utan systemet som kon är en del av kan ju bli mer effektivt och på det sättet så kan klimatpåverkan per kilo produkt minska, så att säga.

Enligt sajten Hjärta mjölk är det snarare odlingen av foderväxter, alltså kors föda, som kan bidra till minskade utsläpp, skriver Ekot. Forskarna som kanalen talat med menar att det är osannolikt att den inbindningen skulle bli större än den metan korna släpper ut. Dessutom krävs inga kor för att odla foderväxter.

Kampanjsidans påstående att kor kan kyla klimatet är nu borttaget från sidan som Ekot hänvisar till på Hjärta mjölk. Däremot står det fortfarande att ”Om vi lyckas hålla metanutsläppen på dagens nivå, så påverkar de inte klimatet negativt.”

Påståendet tillbakavisas av Martin Persson, biträdande professor vid fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola.

– Det där är ju inte sant, för håller vi utsläppen på konstant nivå då upprätthåller vi de klimatförändringar vi har idag, säger han till Ekot.

Hanna Westerlund

Metan starkare växthusgas än koldioxid – men bryts ned snabbare

• Ett kilo metan värmer ungefär 100 gånger mer än ett kilo koldioxid, men metanet bryts ned i atmosfären efter omkring 10 år medan en stor del av koldioxiden stannar i atmosfären under mycket lång tid.

• Räknar man påverkan över 100 år, vilket är det vanligaste, så motsvarar utsläpp av 1 kilo metan en klimatpåverkan lika stor som 34 kilo koldioxid.

• För att nå 1,5- eller 2-gradersmålet är det helt avgörande att koldioxidutsläppen minskar ända ned till noll nettoutsläpp. Däremot kan vi tillåta en viss mängd konstanta metanutsläpp eftersom metanet bryts ned efter en relativt kort tidsperiod. Den avkylande effekten av minskade metanutsläpp kan vara betydelsefull på kort sikt. Därför är det viktigt att både minska koldioxidutsläppen och metanutsläppen för att nå klimatmålen om att begränsa den globala uppvärmningen.

Källa: SLU

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV