Radar

Barn ringer Bris om krig och ekonomi

Funderingar, frågor och oro kring kriget i Ukraina, ekonomin och klimatförändringar syns tydligt i de samtal som Bris fick ta emot under 2022.

Ett pågående krig i Ukraina och ett tufft ekonomiskt läge. Det här genomsyrar många av de samtal som Bris fick ta emot från barn och unga i fjol.

– Vi befinner oss i osäkra tider och de osäkra tiderna påverkar barn i hög utsträckning, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Under 2022 hade Bris 44 420 samtal med barn och unga via chatt, telefon och mejl – sju procent fler kontakter jämfört med 2021, enligt organisationens årsrapport.

Pandemins påverkan på samhället märktes tydligt när barn hörde av sig till Bris under 2020 och 2021. På samma sätt ledde Rysslands invasion av Ukraina för drygt ett år sedan till många frågor och funderingar, enligt Magnus Jägerskog:

– Efter krigsutbrottet så hörde barn av sig med väldigt stor oro och undrade om Ryssland skulle anfalla Sverige. Äldre tonåringar funderar kring det här med Nato; kommer jag behöva göra lumpen? Eller kommer jag bli tvungen att strida?

– Det som sker i omvärlden och de stora frågorna som har stor medial bevakning och som vuxna pratar om eller oroar sig för snappar barn upp väldigt snabbt, säger han vidare.

Nedstämdhet sjönk

Dit hör även det ekonomiska läget med hög inflation och mindre kvar i plånboken hos många familjer. Den frågan avspeglas tydligt i de samtal man haft med barn under 2022.

– Under den andra halvan av fjolåret började fler barn lyfta oro kring matpriser, att elen är dyr och man funderar vad som händer.

Nästan hälften av samtalen, och den vanligaste anledningen till att barn och unga sökte sig till Bris 2022, rörde psykisk ohälsa. Samtal som rörde självmord eller ätstörningar ökade jämfört med 2021. Samtalen kring nedstämdhet, som blev fler under pandemins inledande år, gick däremot ned 24 procent under 2022 jämfört med året innan.

Drygt 10 000 samtal som man hade med barn rörde familjen eller familjekonflikter – den andra vanligaste orsaken till att barn sökte sig till Bris. Närmare 9 700 samtal rörde våld, övergrepp eller kränkningar.

Stötta utsatta familjer

Även om många barn och unga inte påverkats negativt av det som händer i deras omvärld anser Bris att det är viktigt att stötta familjer som har det svårt, exempelvis som en följd av den ekonomiska utvecklingen.

– Här och nu behövs mycket mer kraftfulla insatser riktade till barnfamiljer med små marginaler, säger Magnus Jägerskog och tillägger:

– Vi behöver också långsiktiga satsningar för att stärka jämlika uppväxtvillkor för barn. Vi har under många år sett att Sverige blivit mer och mer ojämlikt vilket skapar sämre livsförutsättningar för stora grupper av barn.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.