Radar

Pollineringsprojekt ger fler bin och humlor

Ett bi besöker en lila krokus.

Över 1 000 åtgärder runt om i landet för att främja bin och andra pollinatörer har gett resultat. Vilda bin ser ut att ha etablerat sig på flera platser där insatser skett.

– Man har redan nu i somras sett att det har hänt saker, säger Maria Widemo vid Naturvårdsverket.

Vilda insekter, som vildbin, humlor, steklar och fjärilar, har en viktig roll för livsmedelsförsörjning och biologisk mångfald. Växterna tar hjälp av pollinatörerna för sin pollenöverföring och därmed befruktning – men samtidigt minskar våra insekter i både arter och antal.

I tre års tid har Naturvårdsverket bidragit med medel så att exempelvis 157 kommuner kunnat starta 309 pollineringsprojekt. Totalt innebär det 1 100 åtgärder, där vilda insekter exempelvis fått tillgång till mer föda och fler boplatser.

Utan att länsstyrelserna genomfört större inventeringar har exempelvis nu en stor mängd nya vildbibon observeras i sanden på flera ställen i Blekinge. I Västra Götaland ser antalet guldsandbin återigen ut att öka, och i Jönköpings län har silvergökbi noterats på tre nya platser, enligt Naturvårdsverkets redovisning.