Radar

Studie: Artdöd kan få ekosystem att kollapsa

En fjällräv, ett av våra mest hotade djur, i snö.

En miljon arter hotas av utrotning. Nu varnar forskare som studerat det största massutdöendet i jordens historia för att artutrotning kan ”tippa över” i en kollaps av ekosystemen.

Om utvecklingen fortsätter i dagens takt riskerar en miljon arter att dö ut inom de närmsta årtiondena, enligt FN:s expertpanel för biologisk mångfald. Många forskare tror att vi närmar oss ett sjätte massutdöende.

Av de tidigare fem massutdöenden som ägt rum skedde det största i slutet av perioden perm, för 252 miljoner år sedan. Det utlöstes sannolikt av enorma vulkanutbrott som ledde till extrem global uppvärmning.

För att bättre förstå denna händelse – då 95 procent av alla arter utplånades – har forskarna i den nya studien analyserat marina fossil från södra Kina, som på den tiden var ett grunt hav, från tiden före, under och efter massutdöendet. På så vis kunde de återskapa en slags modell över den tidens ekosystem.

Två faser

Resultaten, som publiceras i vetenskapstidskriften Current Biology, pekar på att en kris för den biologiska mångfalden kan vara ett förebud om en mer omfattande ekosystemkollaps, skriver forskarna.

Massutrotningen skedde i två faser. I den första försvann hälften av jordens arter men ekosystemet förblev relativt stabilt, enligt studien. Det fanns fortfarande arter som liknande de som dog ut och som kunde fylla deras ”nisch”, deras ekologiska funktion.

Men under den andra fasen, runt 60 000 år senare, började de sista arterna som kan fylla varje nisch att dö ut – med allvarliga effekter på ekosystemen som följd.

Vända utvecklingen

”Ekosystemen pressades till en tippningspunkt från vilken de inte kunde återhämta sig”, säger Yuangeng Huang vid China University of Geosciences, en av forskarna bakom studien, i en presskommentar.

I dag går förlusten av arter snabbare än under tidigare massutdöenden, enligt forskarna, och de hävdar att deras studie understryker vikten av att vända utvecklingen – som orsakats av människan.

”Det är troligt att vi är i den första fasen av en annan, allvarligare massutrotning. Vi kan inte förutsäga vändpunkten som kommer att leda till en total kollaps av ekosystemen. Men det är ett oundvikligt resultat om vi inte vänder förlusten av biologisk mångfald”, säger Yuangeng Huang.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV