Energi

Kulturspaning: Exploaterat paradis

Claude Monets Näckrosor.

Är trädgården som en önskan att återskapa paradiset? Eller natur som människan kan exploatera? Eller miljöer som vi nu upptäckt är hotade? Med 300 målningar, teckningar, konsthantverk och skulpturer speglar Nationalmuseum hur trädgårdar framställts under 600 år.

I gränslandet mellan kultur och natur har trädgårdskonst arbetat utifrån levande material och årstidsväxlingarna, som därmed är ”en dynamisk konstart, som befinner sig i naturens kretslopp och omvandlas”, enligt Nationalmuseum.

Utställningen ”Trädgården – konst och natur under sex sekler” visas på Nationalmuseum fr o m 23 februari t o m den 7 januari 2024.  Här finns verk av bland andra van Gogh och Monet.