Radar

Trots tuffa tider – färre vräktes förra året

Antal verkställda avhysningar 2020–2022.

Mycket har blivit dyrare för svenska hushåll: el, drivmedel och mat. Trots det syns ingen ökning av personer som vräks från sin bostad, visar nya siffror från Kronofogden.
– Antalet verkställda vräkningar har minskat något jämfört med 2021, säger Davor Vuleta, analytiker på myndigheten.

Vräkningarna tog ett skutt uppåt 2021 jämfört med året innan – från 2 106 till 2 560. Den trenden håller inte i sig för 2022. Förra året såg Kronofogden i stället något färre vräkningar jämfört med 2021.

En liten ljuspunkt i den ekonomiska turbulensen, enligt myndigheten.

– Det är positivt. Det har inte undgått någon att inflationen är hög, räntekostnaderna ökar, elkostnader ökar och det är tuffare ekonomiska tider, säger Davor Vuleta som är analytiker på Kronofogden.

2022 fick myndigheten in 6 263 ansökningar om vräkning. Omkring 60 procent av dessa ansökningar återkallades senare av hyresvärdarna, vilket enligt Kronofogden visar att vräkningar kan förebyggas utan att myndigheten behöver bli inblandad.

Förebyggande arbete

Likt tidigare år finns det en hel del geografiska skillnader. Medan antalet vräkningar ökat i Dalarna, Uppsala och Västra Götaland har de minskat i Skåne, Norrbotten och Västmanland.

Totalt verkställdes förra året 2 523 vräkningar. Att det sker en minskning i en svår ekonomisk tid är kanske något förvånande och hos Kronofogden fanns en oro för att vräkningarna skulle öka.

Några större slutsatser från ett år till ett annat är svåra att dra. Däremot är det förebyggande arbetet viktigt, något som myndigheten jobbat med i flera år.

Fler barn drabbade

Siffror som dock pekar åt fel håll är antalet barn som drabbas av att en förälder blir av med sitt hem. Sedan 2018 har Kronofogden sett en ökning gällande just barn och förra året ökade antalet barn som berörs av vräkning något – från 572 barn 2021 till tre fler i fjol.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV