Radar

Sverige föreslår förbud av alla PFAS-ämnen

Kläder hänger i en lång rad på en ställning.

PFAS-ämnen, som är skadliga för både miljön och hälsan, kan komma att förbjudas nästan helt inom EU. Det föreslår Sverige och flera andra länder. Ärendet ska nu beredas av EU-kommissionen och kan träda i kraft 2025.

Från och med den här månaden är 200 PFAS-ämnen förbjudna, efter ett beslut som fattades inom EU 2021. Initiativet kom från svenska Kemikalieinspektionen och tyska miljömyndigheten UBA, men det finns runt tiotusen andra. Enligt det nya förslaget ska all försäljning och användning av PFAS som “inte är nödvändig för samhället” förbjudas.

PFAS, eller högflourerande ämnen som de också kallas, är en grupp ämnen som framställs industriellt och som är väldigt svåra att bryta ner. De finns bland annat i stekpannor, möbeltyger, pappersförpackningar och brandskum.

Enligt Kemikalieinspektionen – som tillsammans med myndigheter i Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna står bakom förslaget – finns det stora kunskapsluckor om hälsoeffekterna på människor. Den information man har kommer från studier på försöksdjur där man dock har kunnat se negativ påverkan på bland annat levern, immunförsvaret och effekter på avkomman.

Många PFAS-ämnen är också vattenlösliga och rörliga i marken vilket innebär en risk för förorening av mark, vatten och dricksvattentäkter för lång tid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV