Radar

”Kan jobba med lätt snuva och kliande hals”

Lätt snuva och kliande hals? Då behöver du inte stanna hemma från jobb eller skola, enligt Folkhälsomyndigheten.

Lätt snuva och kliande hals? Då behöver du inte längre stanna hemma från jobb eller skola, enligt Folkhälsomyndigheten. Men råden till allmänheten kan behöva förtydligas, enligt avdelningschef Sara Byfors.

– Kan uppfattas som otydliga, säger hon.

Ett år efter det att pandemins restriktioner togs bort har återigen diskussionen om när man ska sjukskriva sig från jobb och skola med symtom som kan vara covid-19 blossat upp.

I Folkhälsomyndighetens rekommendationer står att man ska stanna hemma från jobb, förskola eller skola om man är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19. Som symtom nämns halsont, snuva, feber eller hosta.

Men om man har enstaka lindriga symtom behöver man inte stanna hemma, enligt avdelningschef Sara Byfors.

– Under pandemin kanske man stannade hemma om man kände sig lite snuvig och det kliade i halsen. Men nu kan man gå till jobb och till skola då, säger hon.

Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten
Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Arkivbild: Fredrik Sandberg/TT

Svår gräns att dra

Men var går gränsen? Att den som har feber ska stanna hemma är nog en självklarhet för de flesta. Så även om man får en kraftig förkylning.

– Om man känner att allmäntillståndet blir sämre, om man känner sig trött och hängig, och inte klarar av att gå till jobbet utan att ta en Alvedon. Då tycker jag att man ska stanna hemma, säger Sara Byfors.

En del bör vara extra försiktiga när det gäller att gå till jobbet med symtom. Det gäller exempelvis dem som jobbar inom vård och omsorg och möter människor som riskerar att bli allvarligt sjuka av en infektion, enligt Byfors.

Svårigheten uppstår kanske för den som har en lättare förkylning, och skulle orka gå till jobbet. Ska man stanna hemma ändå?

Här måste man göra en egen bedömning, enligt Sara Byfors.

– Det går inte att säga, ja, då kan du gå till jobbet. Det kan vara olämpligt för vissa, men fungera bra för andra. Det är bra ändå att visa omtanke om sin omgivning.

– Man får tänka efter och använda sitt sunda förnuft.

"Inte rimligt som det var"

Faran som Sara Byfors ser i om vi stannar hemma med lättare symtom är exempelvis att barn missar för mycket av undervisningen i skolan.

– Vi tycker inte att det är rimligt som det var under pandemin. Skolan är jätteviktigt för det långsiktiga måendet och hälsan. Är man hemma varje gång man blir lite snuvig så blir det för mycket frånvaro. Det behöver balanseras, man ska heller inte gå till jobbet när man känner sig sjuk. Då stannar man hemma.

I Folkhälsomyndighetens råd till allmänheten står det dock inte explicit att man kan gå till jobb och skola vid lindriga symtom, som lätt snuva och kliande hals.

Nu öppnar Sara Byfors för att texten kan behöva förtydligas.

– Det är klart att det kan uppfattas som otydligt. Vi får se om vi behöver uppdatera någonting för att förtydliga vårt budskap. Men det går samtidigt inte att ha en checklista precis hur man ska agera, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV