Radar

Så vill regeringen minska rasism mot samer

70 procent av alla renskötande samer har upplevt att de blivit illa behandlade eller trakasserade bara för att de är samer.

Nära varannan ung same upplever att de har blivit illa behandlade eller trakasserade för att de är samer. Nu har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fått ett regeringsuppdrag att förebygga och motverka rasism mot unga samer.

Sabotage, glåpord och kränkningar är några exempel på hur rasism mot samer kan yttra sig. Nära hälften av alla unga samer uppger i undersökningar att de har blivit illa behandlade eller trakasserade just för att de är samer. Bland renskötare är siffran ännu högre, 70 procent. Att människor plågar och skjuter renar är ett exempel på hur hatbrott och trakasserier kan gå till.

– Den utsatthet som unga samer upplever påverkar deras liv på många sätt. Det påverkar skolgång och introduktionen till arbetslivet, tilliten till vuxna och tilliten till samhällets institutioner men också deras framtidstro och hälsa, säger Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör i ett uttalande.

Rasism mot samer kan förebyggas genom mer kunskap i samhället om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och rättigheter som urfolk, enligt regeringsuppdraget. Där ingår insatser riktade till kommuner och regioner, som ska ske i samråd med samiska organisationer som Sametinget och ungdomsförbundet Saminúorra.

– Det här är ett arbete som behöver ske på alla arenor där unga befinner sig, och det gör vi bäst när vi arbetar tillsammans, säger Anna Ivarsson, utvecklingsledare på MUCF. 

MUCF:s regeringsuppdrag ska slutredovisas våren 2025.
I regeringens åtgärdsprogram mot rasism mot samer är mer kunskap, utbildning och forskning ett av fyra områden i fokus. De andra är förstärkt förebyggande arbete på nätet, ett mer aktivt rättsväsende och ökat stöd till det civila samhällets arbete mot rasism.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV