Radar

MP: Utse statssekreterare för samepolitik

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.

Miljöpartiet vill att regeringen utser en statssekreterare direkt under statsministern för att stärka det strategiska arbetet med samepolitiken. I Norge har det sedan 1997 funnits en statssekreterare för samiska frågor i samtliga norska regeringar.

– Det är nu hög tid för Sverige att också ta det steget, säger Henrik Blind, lokalpolitiker för Miljöpartiet i Norrbotten.

På en presskonferens i Jokkmokk säger MP-språkröret Märta Stenevi att man även vill se en ”färdplan för svensk samepolitik”. En parlamentarisk kommitté bör tillsättas för att ta ett ordentligt omtag om samepolitiken och stärka samarbetet mellan riksdagens partier och partierna i Sametinget, säger hon.

MP vill också att Sverige ansluter sig till ILO:s Konvention om ursprungsfolk och stamfolk (ILO-169). Konventionen antogs av Internationella Arbetsorganisationen, ILO, år 1989.

Därutöver vill man ge Giron Sámi Teáhter status som nationalscen.

– Regeringen har ett särskilt ansvar att värna urfolksrätten och samers rätt till sitt språk och sin kultur, säger Henrik Blind.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV