Radar

Sverige halkar efter på korruptionslista

Transparency Internationals korruptionsindex för 2022.

Sverige ligger i toppen över världens minst korrupta länder. Däremot hamnar Sverige nu på sin sämsta nivå på över tio år, visar Transparency Internationals korruptionsindex.

I den senaste mätningen landade Sverige på 85 poäng. När Transparency International nu sammanställer sin lista över upplevd korruption för 2022 tappar Sverige till 83 poäng där 100 står för ett ”mycket rent” land.

– Den här sjunkande trenden som varit och att man hamnar på den lägsta nivån just i år talar mer i riktning för vad vi har sett sedan 2012. Vi har också sett en del saker som hänt i det svenska samhället som påverkar upplevd korruption i offentlig sektor, säger Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige.

Han ger ett exempel:

– En sak är frågan om partifinansiering och otillåtna anonyma bidrag som kom fram i valrörelsen förra året. Det är en av de saker som stack ut mest negativt när man tittar på synen på det svenska demokratiska systemet, partiernas trovärdighet och medborgarnas tillit till förtroendevalda.

Riskfyllt med upphandlingar

Trots tapp hamnar Sverige fortsatt högt upp i listan bland de 180 länderna som ingår i sammanställningen. Sverige ligger dock efter flera av sina nordiska grannar som Finland och Norge. I topp syns Danmark med 90 poäng.

Sammanställningen rör enbart offentlig sektor och enligt Transparency International Sverige är frågor som gäller exempelvis upphandling ett av de stora riskområdena i Sverige.

– Det är en av de största riskerna vi har när det gäller korruption, säger Ulrik Åshuvud.

Även frågor kring jäv och intressekonflikter är viktigt att följa mer noggrant. Där har vi ”slappnat av” lite för mycket, menar han.

– Det är viktigt att man har kontrollstationer för det här.

– Finns det risk för intressekonflikter eller jäv i din yrkesutövning som offentlig tjänsteman eller förtroendevald så är det ett betydande riskområde som inte följs systematiskt, säger Ulrik Åshuvud.

Uppmärksammas för lite

Organisationen pekar på att just systematiken kring frågor som rör korruption haltar i Sverige. Här behöver arbetet stärkas och bli tydligare på fler än ett sätt.

– Man behöver ta ett helhetsgrepp om korruption i det svenska samhället.

Den tidigare S-regeringen tillsatte i fjol en utredning om korruption. Enligt Ulrik Åshuvud har den utredningen nu lagts ner av nuvarande regering, något han beklagar.

– Regeringen bör snarast återstarta utredningen om otillåten påverkan och korruption som lades ned helt utan förvarning i förra veckan med förklaringen att man ville ”ta ett omtag”.

– Den otillåtna påverkan ser helt annorlunda ut i dag än för tio år sedan, säger Ulrik Åshuvud.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV