Radar

Stor påverkan på naturen när fiske förbjuds

I dag utgörs en procent av Sveriges kust- och havsområden av fiskefria områden.

Områden där fiske är helt förbjudet har en effektiv och positiv inverkan på ekosystemen.
– De fiskefria områdena har fått bättre effekter än vad vi trodde, säger Ulf Bergström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I dag utgörs en procent av Sveriges kust- och havsområden av så kallade fiskefria områden. Där är allt fiske förbjudet. I en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som skrivits på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten framkommer det att de fiskefria områdena har en stor påverkan på ekosystemen.

Framför allt blir fiskarna både fler och större. I snitt har fiskebestånden i de områdena ökat tre gånger så mycket på fem år jämfört med liknande områden där fisket fått fortsätta.

– Att de har ökat var ganska väntat så det är inget konstigt. Däremot är vi förvånade över att det har gått så snabbt, säger Ulf Bergström, som har varit med och skrivit rapporten.

I rapporten ingår alla undersökningar som gjorts på de åtta fiskefria områden som finns i Sverige för att se vilken effekt de har haft på ekosystemen.

Gemensamt EU-mål

Nu finns dessutom ett mål som EU antagit. Till 2030 ska tio procent av alla havsområden vara fiskefria.

Att tio procent av havsområdena ska vara fiskefria tills 2030 innebär inte nödvändigtvis att allt fiske ska vara förbjudet utan i en del av områdena kan fiske till en viss del fortfarande vara tillåtet.

– Men det ska fortfarande finnas ett starkt skydd. Fiskefria områden är viktiga för vi har sett att det är ett effektivt och snabbt sätt att återställa ekosystemen i haven.

Påverkar närliggande områden

Trots att endast en procent av havs- och kustområdena i Sverige i dag utgörs av fiskfria områden är det ändå en av de högre siffrorna i Europa.

– Det kanske låter lite men trots det är vi bäst i Europa.

Det finns även data som visar på att närliggande områden påverkas positivt av de fiskefria områdena. Eftersom de fiskefria områdena leder till att reproduktionen ökar kommer olika arter även att sprida sig.

– De flesta är positiva till det här men en del fiskare är emot. För det kan ju bli så att precis det området där man brukar fiska blir ett fiskefritt område och då måste man åka längre bort. Det är en balansgång, säger Ulf Bergström.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV