Radar

Förlossningsvården ska styras mer av staten

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) , energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och Linda Lindberg (SD) håller en pressträff om nationell plan för förlossningsvården.

Socialstyrelsen ska ta fram en nationell plan för förlossningsvården.
– För många barn har sett dagens ljus på tungt trafikerade vägar, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

– Förlossningsvården ges till kvinnor av kvinnor. Att skapa en trygg och säker förlossningsvård måste vara en av Sveriges främsta jämställdhetsåtgärder. Här måste bara vården klara av att fungera, säger energi- och näringsminister och vice statsminister Ebba Busch (KD).

För att komma tillrätta med regionala skillnader och bristande tillgänglighet ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag ta fram förslag till en plan för förlossningsvården med nationella mål. 

Mått tas fram

Planen ska ange en tydlig inriktning för utvecklingen av förlossningsvården och vara ett stöd för ett mer strategiskt och systematiskt förbättringsarbete i regionerna. Den ska också öka tillgängligheten och minska regionala skillnader. 

I uppdraget, som är en del av Tidöavtalet, ingår att Socialstyrelsen ska titta på olika regionala initiativ såsom barnmorskeledda förlossningskliniker.

Acko Ankarberg Johansson säger att planen ska ge en tydlig inriktning och ett stöd för regionerna för förlossningsvården.

Eftervård i fokus

När det gäller eftervården ska det finnas tydliga remissvägar för fysiska och psykiska besvär. Det ska finnas goda förutsättningar för rehabilitering som förebygger besvär senare i livet.

Uppdraget till Socialstyrelsen kommer i en tid när förlossningsvården på många håll är hårt belastad. Under 2022 uppgav alla regioner att de hade brist på barnmorskor. Och bristen väntas bestå åtminstone fram till 2035, enligt en bedömningen från Statistiska centralbyrån. Ett aktuellt exempel är att Region Västerbotten inte kunnat öppna förlossningsavdelningen på Lycksele lasarett i januari som planerat.

Åsa Mörner, barnmorska och styrelseledamot i Vårdförbundet, är försiktigt positiv till att en nationell plan för förlossningsvården ska tas fram. Hon lyfter fram förbättrad arbetsmiljö för barnmorskor, ökat fokus på eftervård och barnmorskeledda förlossningskliniker som viktiga delar.

– Däremot vill vi se en effektiv verkstad av det hela. Det har skett satsningar tidigare. De satsningarna har vi inte sett så stora spår av, säger hon.

Uppdraget ska redovisas senast 27 januari 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV