Radar

Svamp och älg skadar Norrbottens skog

Stora delar av ungskogen i Norrbotten är skadad.

Nästan 40 procent av ungskogen i norra Sverige har drabbats av skador, enligt en kartläggning från SLU. Nu larmar LRF Norrbotten om framtida brist på virke.

Skog som drabbas av flera olika skador samtidigt, så kallad multiskadad skog, har blivit ett stort problem i norra Sverige och riskerar att bli ett ännu större problem i framtiden, rapporterar SVT Norrbotten. LRF Norrbotten menar att länets skogsägare måste ta tag i problematiken med svampangrepp.

Enligt en kartläggning som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, gjort på uppdrag av Skogsstyrelsen är 40 procent av skogen i norra Sverige multiskadad. Värst drabbad är tallen där omkring 48 procent påverkats.

– Vi behöver åtgärda det här nu annars får det stora konsekvenser. Dels för skogsägaren när mycket skog dör och marken förlorar värde. Men det stora problemen finns på sikt där vi riskerar att få virkesbrist när skogen som växer upp idag är avverkningsmogen, säger Jenny Karlsson, skogsägare och ordförande LRF Norrbotten till SVT.

Historiskt ser hon flera anledningar till att skadorna blivit så stora i den skogsvårdspolitik som förts. Bland annat har törskadeangripna tallar sparats för att vara häckningsplats åt fåglar. Men de visade sig bli stora smittspridare.

Totalt 1,4 miljoner hektar ungskog har kartlagts av SLU. Viltskador, där älg och andra hjortdjur betat på tallen, dominerar bland orsaker till skador men angrepp av svamp är också vanligt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV