Radar

Utbredd ensamhet bland unga män

En ensam man på en parkbänk.

42 procent av alla unga män i Uppsalaregionen känner sig ensamma. Det visar en folkhälsoundersökning som Region Uppsala låtit göra. 5 procent av de tillfrågade uppgav att de har mycket svåra besvär av ensamhet och isolering.

Undersökningen visar även att inaktiviteten är hög bland unga. Bland 18-29-åringar så är det 32 procent som sitter ner mer än 10 timmar per dygn, medan det för de som är över 80 år bara är 19 procent. 

– Det här är ett misslyckande för folkhälsoarbetet. De som har de generellt sett bästa möjligheterna att vara aktiva är de som är sämst på att utnyttja dessa möjligheter. Det är också oroväckande att besvär av ensamhet och isolering är så pass vanligt. Utan att säga att det finns något direkt orsakssamband så vet vi ju att vi redan har problem med en hög belastning på psykiatrin, säger vårdstyrelsens ordförande Björn-Owe Björk (KD).

Andra, mer positiva, siffror är att rökningen minskar i länet och att 72 procent skattar sin hälsa som bra eller mycket bra. Hur bra man skattar sin hälsa hänger dock ofta ihop med hur lång utbildning och hur hög inkomst man har. 

En undersökning som teknikkonsultföretaget WSP gjorde för ett år sedan visade också att ensamheten är stor bland unga och att den generellt är större i städer än på landsbygden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV