Radar

Pendlingskommuner ökar mest i folkmängd

Uppsala är en av de kommuner som har klättrat befolkningsmässigt från plats 6 till plats 4 mellan åren 1951 och 2021.

Skillnaden i folkmängdens storlek bland Sveriges kommuner ökar. Sedan 1951 har några kommuner klättrat över 200 placeringar, medan andra har dalat runt 100 placeringar, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Det är pendlingskommunerna i storstadslänen som procentuellt sett har ökat mest i folkmängd de senaste 70 åren. Tyresö utanför Stockholm har ökat mest i landet – där har befolkningen blivit 15 gånger större sedan 1951.

”Tyresö kommun har klättrat 237 placeringar utifrån en befolkningsmässig rangordning sedan 1951. Ett annat sätt att uttrycka det är att kommunen har ökat sin befolkning med 1 389 procent under de här åren”, säger Ellen Khan, nationalekonom på SCB, i ett pressmeddelande.

De tio kommuner som har stått för den största klättringen i rangordning ligger alla i Stockholms län, följt ett antal kommuner i Västra Götalands, Uppsala och Skåne län.

De kommuner som har haft de största befolkningstappen mellan 1951 och 2021 är till stor del landsbygdskommuner i norra Sverige samt i Värmlands län. Den kommun vars befolkning har dalat mest är Pajala i Norrbotten. Där har befolkningen minskat med 61 procent på 70 år.

Även Norrköping och Borås, kommuner där textilindustrin varit stor, har backat när det gäller folkmängd vilket beror på den industriella utvecklingen.

”Norrköping var tidigare en industri- och textiltung kommun, men påverkades starkt av den internationella konkurrensen under 1970-talet. Det ledde till att textilindustrin i stort lades ner”, säger Ellen Khan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV