Radar

Frida deltog i workshop om halverade utsläpp: ”Fantasieggande och konkret”

"Metoden öppnade upp för spännande diskussioner om vad som är möjligt", säger Frida Jonsson, som deltagit i Omställningsnätverkets och KTH:s tankeexperiment Bortom möjlighetshorisonten.

Inspiration, pepp, ny energi och konkreta förslag. Men svårt att få bred representation bland deltagarna. Det är några av resultaten från när tio personer från Hällungebygden i Stenungsund provade tankeexperimentet Bortom möjlighetshorisonten. 

Forskare från KTH har tillsammans med Omställningsnätverket utvecklat en workshop med ett tankeexperiment där vi redan i dag har lyckats minska vårt oljeberoende med 50 procent. Läs mer om det här.

Föreningen Omställning Hällungebygden la mycket tid på att bjuda in lokala aktörer till workshopen: Skol- och förskolerektorer. Representanter från industrin och olika kyrkosamfund. Skogsbrukare, jordbrukare, lokala företagare, lokala politiker, tjänstemän inom miljö och hållbarhet. Men de flesta tillfrågade tackade nej, berättar föreningens ordförande Frida Jonsson.

– Det är svårt att säga vad det berodde på. Kanske fanns en osäkerhet i att vara med i ett tankeexperiment eller i att frångå sina roller. Vi hade behövt stöd i eller tips på hur vi kan nå ut brett med information om workshop.

Deltog i tankeexperimentet gjorde till slut tio personer i åldern 30–70 år, som representerade olika lokala föreningar.

– Vi uppmuntrades att släppa på våra roller och ta oss bortom våra egna tankemönster och se möjligheter utifrån våra lokala förutsättningar. Detta öppnade upp för intressanta diskussioner, säger Frida Johansson.

Hon uppskattade att metoden vände på perspektivet och utgick från att omställningen redan hade skett.

– Vi fick tillsammans reflektera över vad vi lokalt hade gjort för att åstadkomma denna förändring och måla upp en bild av hur vårt lokalsamhälle ser ut idag, utifrån dessa nya förutsättningar. Metoden kändes både fantasieggande och konkret på samma gång! Den öppnade upp för spännande diskussioner om vad som är möjligt.

Frida Jonsson skulle gärna använda verktyget vid fler tillfällen.

– Absolut. Workshopen gav ny energi och inspiration till omställningsarbetet. Att workshopen utmynnande i många konkreta förslag som faktiskt går att förverkliga kändes värdefullt och användbart.

Läs ävenTankeexperiment ska lära oss se bortom möjlighetshorisonten

Tankar från deltagare i workshopen i Stenungsund

”Kursen gav nya idéer och ett nytt sätt att tala tillsammans om omställning. Det kändes möjligt och mer inspirerande än annars. En bra metod och jag tror den hade blivit ännu bättre om även kursledarna var från bygden. Så bra om fler lokala aktörer lär sig metoden.” 

”Kursen gav en möjlighet att prata omställning, en omställning som är anpassad efter min bygd, med de som jag delar bygden med. Kändes mer givande och direkt än generella samtal om omställning”.

”Jag gillade övningen där vi först tänkte oss tillbaka i tiden för att kunna reflektera över hur samhället förändrats i ett relativt kort perspektiv, för att sedan tänka oss samma tidsspann framåt och föreställa oss vad som kan vara möjligt att förändra. Roligt att också samarbeta med andra än dem jag vanligtvis samtalar med”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV