Radar

Tre av fyra unga kvinnor upplever sig könsdiskriminerade

Majoriteten av dem som anmäler könsdiskriminering uppger att det skett i arbetslivet, ofta i samband med graviditet och föräldraledighet.

Bland kvinnor i åldern 16–29 år upplever sig 75 procent ha blivit könsdiskriminerade i offentliga miljöer. Det visar en undersökning från Jämställdhetsmyndigheten.

En ung kvinna har sökt jobb på en en restaurang via mail, och fått erbjudande om att komma och provjobba. Men när hon dyker upp och presenterar sig är hon plötsligt inte välkommen längre, berättar kvinnan.

– Ägaren kom fram och jag presenterade mig. Hon sa till mig direkt att: ’jag måste säga nej för jag trodde faktiskt att du var en kille’. Jag blev så chockad att jag bara stod och inte riktigt förstod vad hon menade. ’Det är en stor stark kille som jag behöver i disken, här får man hjälpa kockarna i köket också, även om du skulle ha varit starkast i världen så hade du inte kunnat jobba här ändå eftersom du är tjej’, sa hon.

Den arbetssökande anmälde företaget för könsdiskriminering. Citatet är hämtat ur en rapport från Diskrimineringsombudsmannen.

Två tredjedelar av kvinnorna och hälften av männen i Sverige anser att diskriminering av kvinnor på arbetsplatsen är ett problem. Det visar Jämställdhetsmyndighetens undersökning av svenska folkets attityd till jämställdhet från 2022. Uppåt 20 procent av kvinnorna upplever att de själva diskriminerats på arbetsplatsen ”ofta eller ibland”. Bland männen är motsvarande siffra 5 procent.

Få anmäler

48 procent av kvinnorna och 17 procent av männen någon gång känt sig diskriminerade på grund av sitt kön i offentliga miljöer, enligt undersökningen, som besvarades av 6 570 personer.

Kvinnor i åldern 16–29 år är en extra utsatt grupp. Tre av fyra kvinnor i åldern 16–29 har enligt dem själva blivit könsdiskriminerade i offentliga miljöer.

– Unga kvinnor uppger i betydligt högre grad än de unga männen att de upplevt sig diskriminerade på grund av kön, på arbetsplatsen, i skolan och i offentliga miljöer. Det är ett mönster som inte går att bortse från, säger Jakob Lindahl senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten i ett uttalande.

Enligt Jakob Lindahl ligger ansvaret att förhindra att diskriminering sker på en rad olika aktörer i samhället.

– Upplevd diskriminering påverkar individer, organisationer och samhällslivet negativt. Alla som möter barn och unga, är arbetsgivare eller utbildningssamordnare har ett ansvar att bekämpa könsdiskriminering och sexuella trakasserier, säger han.

Samtidigt som många alltså anser sig drabbade av diskriminering är det få som anmäler, enligt DO. 2020 kom det in 3 524 anmälningar, tips och klagomål till DO. Av dessa rörde 676 stycken (19 procent) diskrimineringsgrunden kön.

Majoriteten av dem som anmäler diskriminering kopplat till kön uppger att de har upplevt diskriminering i arbetslivet, ofta i samband med graviditet och föräldraledighet.