Radar

Nya lagar: Chippa katten och maxat arbetsliv

Som vanligt vid årsskiften träder en rad nya lagar i kraft och den här gången blir det bland annat krav på att chippa och registrera katten.

Rätt att arbeta kvar till 69 år, krav på kattregistrering och lagändringar som ska göra det lättare att lösa bråk om renoveringar i bostadsrättsföreningen.
Det är några av de många lagar och förordningar som trädde i kraft vid nyår.

De över 700 000 hushåll som äger katter måste registrera sina husdjur hos Jordbruksverket. Det kräver dock att katten först har id-märkts.
Registreringen kan göras från den 2 januari via Jordbruksverkets nya e-tjänst och kostar 40 kronor för den som betalar med Swish eller kort.

För äldre

För äldre som har en anställning och vill fortsätta jobba kan se fram emot ytterligare ett år i arbetslivet. Rätten att få jobba kvar förlängs från 68 år till den dag man fyller 69 år.
De över 65 år som fortsätter att jobba kan också glädja sig över att få sin skatt sänkt från årsskiftet.
Samtidigt höjs den lägsta åldern för att ta ut inkomstgrundad ålderspension från 62 till 63 år. Den lägsta åldern för att få garantipension höjs från 65 till 66 år.

För bostadsrättsägare

För de som bor i bostadsrätt införs nya regler för ombyggnad och renovering. Det ska bli mer tydligt när det krävs tillstånd från styrelsen.
En nyhet är också att den som är missnöjd med styrelsens beslut ska kunna begära att hyresnämnden prövar frågan. Tidigare avgjordes sådana tvister genom kostsamma processer i allmän domstol.

För bilister

Det gamla systemet för reseavdrag för resor till och från jobbet består, men schablonbeloppen höjs. Bland annat ökar avdraget för arbetsresor med egen bil från 18,50 till 25 kronor per mil.
Klimatbonusen för köp av nya bilar har avskaffats, men går fortfarande att få för alla som köpte eller beställde en klimatbonusbil fram till och med den 8 november 2022.
Om den nya bilen ställs på i vägtrafikregistret efter den 1 januari 2023 kommer högsta klimatbonusen för rena elbilar uppgå till högst 50 000 kronor och för laddhybrider som släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer kan klimatbonusen uppgå till högst 10 000 kronor.

För studenter

Den som har studielån får betala ett mindre påslag på räntan från 2023 för att finansiera statens kreditförluster på studielån. De kompenseras dock för de höjda årsbeloppet genom en möjlighet att förlänga återbetalningstiden.
Det blir dyrare att göra högskoleprovet 2023. En förordningsändring gör att anmälningsavgiften höjs från 450 kronor till 550 kronor.

För plånboken

Vid årsskiftet sker också en rad förändringar som påverkar folks privatekonomi.
Skatten på alkohol höjs. En stor burk starköl blir nästan 50 öre dyrare, en flaska vin blir 1,30 kronor dyrare, och en kvarting sprit en krona dyrare.
Även skatten på tobak höjs så att en dosa snus eller ett paket cigaretter blir omkring en krona dyrare.
Däremot sänks tv- och radioavgiften. Eftersom avgiftsintäkterna de senaste två åren varit högre än beräknat sänks avgiften 2023 och blir som högst 1 300 kr per person och år.
Vissa ersättningar och bidrag som tillfälligt höjts under pandemin och som skulle ha återställts förblir på den högre nivån 2023. Det gäller arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet och det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV