Radar

Kraftig ökning av elbilar under 2022

Elbilarna blir allt fler.

Andelen nyproducerade elbilar i Sverige fortsätter att öka och under 2022 var 33 procent av alla nyregistrerade bilar en elbil, jämfört med 19 procent 2021. Enligt branschorganisationen Mobility Sweden har detta gjort att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar har minskat med 22,5 procent.

Även andelen nyregistrerade lätta ellastbilar ökar kraftigt, från 7,5 procent 2021 till 14,5 procent 2022. För tunga ellastbilar är ökningen dock mindre och för elbussar har andelen till och med minskat med fyra procent i förhållande till 2021. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV