Radar

36 miljoner till unga och civilsamhället

Ungdomsorganisationer mot rasism är några av de som kan få stöd från MUCF.

Totalt 36 miljoner kronor ska delas ut till olika projekt inom civilsamhället och för barn och unga. Av dessa kommer hälften att gå till projekt som stödjer barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället (varav tre miljoner är särskilt avsatta till projekt som inriktar sig på landsbygden eller utsatta områden) och 14 miljoner till projekt som förebygger eller motverkar rasism och intolerans.

Resterande 4 miljoner kommer gå till projekt som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer eller romers hälsa. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som kommer att fördela de statliga stöden. 

Bidragen kan sökas av ideella föreningar som har bedrivit verksamhet i minst två år och av stiftelser och organisationer som inte är statliga eller kommunala och som saknar vinstsyfte. 

I samband med ansökningarna kan man också boka in ett 20-minuters samtal om sin projektidé. Mer info om hur ansökningarna går till finns på MUCF:s hemsida

Ansökningstiden öppnar nu och stänger den 16 februari. Besluten kommer att meddelas i början av juni.