Radar

Det ska bli tydligare vad ”fossilfritt” står för

Vilken mat vi köper som är "fossilfri" ska bli tydligare, enligt livsmedelsbranschen.

Står det ”fossilfri” på matförpackningen du köpt? Det kanske är bra, men vad det innebär är inte samma sak för olika livsmedel.

Nu ska en rad aktörer inom livsmedel, miljö och lantbruk tillsammans slå fast vad det innebär så att det blir lätt att förstå för konsumenterna.
Det ska vara en del i en ”praktisk omställning” och skapandet av en fossilfri livsmedelskedja.

– Det förväntade resultatet av projektet är en gemensam, brett förankrad och accepterad definition av begreppet fossilfritt inom livsmedelskedjan. Till att börja med kommer arbetet att fokusera på några utvalda produktionsgrenar som spannmål, nötkött, mjölk och öl, säger Ann-Louise Ingvarson, vd på Sigill Kvalitetssystem i ett pressmeddelande.

KRAV, Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen, Naturskyddsföreningen, Research Institutes of Sweden, Svensk och Sveriges Lantbruksuniversitet ska delta i arbetet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV