Radar

Var fjärde svensk fiskebåt borta från Östersjön 

 I centrala Östersjön har strömmingen minskat med en tredjedel på fyra år.

Sillbestånden i Östersjön hotas av kollaps varnar forskare. 24 procent av fiskebåtarna försvann från Östersjön under 2022 – ändå fångades nästan lika mycket fisk.
     – Politiken har fortsatt prioritera höga kvoter för industritrålning på bekostnad av kustfiske och miljö, säger Konrad Stralka, ledamot i stiftelsen Baltic Waters 2030.

Sillen är en av Östersjöns mest betydelsefulla arter, eftersom den äts av andra fiskar, av däggdjur som säl och tumlare, och av fåglar. Under de senaste åren har kustfiskare flaggat för dramatiskt minskade fångster, och forskare har varnat för att bestånden riskerar att kollapsa. I centrala Östersjön har sillen, eller strömmingen som den kallas norr om Kalmarsund, minskat med en tredjedel på fyra år.

Bristen på fisk har slagit hårt mot de småskaliga fiskarna, enligt den oberoende stiftelsen Baltic waters 2030. Under 2021 rapporterade 457 svenska fartyg fångst från Östersjön, medan siffran för 2022 var 348 – en minskning med 24 procent.

– Sill- och strömmingskrisen i Östersjön är akut och vi ser stora miljöeffekter längs den svenska kusten. De senaste åren har forskarna och de småskaliga fiskarna larmat att fisken försvunnit, men politiken har fortsatt prioritera höga kvoter för industritrålning på bekostnad av kustfiske och miljö, säger Konrad Stralka, ledamot i Baltic waters 2030 i ett uttalande.

Trots att över 100 fiskebåtar slutade fiska i Östersjön i fjol minskade fångsten bara med fyra procent. Förklaringen är ett fåtal stora trålares framfart. 95 procent av den fisk som togs upp ur Östersjön under fjolåret fångades av endast 20 fartyg, enligt Baltic Waters 2030.

Fisk blir fiskmat

Lejonparten av fisken som fångas – över 90 procent – går till foder åt fiskodlingar, hund- och kattmat, samt mink-, gris- och kycklinguppfödning. En orsak till att de småskaliga fiskarna blivit färre är att de fiskar främst för människors tallrik. Då krävs större fiskar.

För att strömmingen ska återfå sin medelstorlek måste fisketrycket i Bottniska viken minska med 80 procent under lång tid, påpekar Beatrice Rindevall, omvärldsanalytiker på Baltic waters 2030. Hon hänvisar till en rapport från SLU som kom under fjolåret.

– Men politikerna agerade inte på det trots att individernas storlek ska tas hänsyn till enligt Havsmiljödirektivet. Resultatet är att ekosystemet rubbas och matfisket nu slås ut, säger Beatrice Rindevall.

För att skydda miljön och det småskaliga kustfisket rekommenderar Baltic waters 2030 en rad åtgärder, där minskat fisketryck är viktigast. Stiftelsen vill även att trålgränsen flyttas längre ut från kusten och att kontrollen av fisket utökas.

En granskning som radioprogrammet Kaliber i P1 gjorde 2019 visade att svenska trålare som kontrollerats av danska Fiskeristyrelsen hade tagit upp drygt 50 procent mer skarpsill ur Östersjön än vad de själva uppgett i sina loggböcker. Samtidigt hade fångsten av sill överdrivits.

Vad fiskas i Östersjön?

Procentsiffrorna anger andel av den totala fångstens vikt.

• Skarpsill: 60 %
• Sill/strömming: 37 %
• Spigg: 1,4 %
• Siklöja: 1 % 
• Lax: 0,1 %

Källa: Baltic waters 2030/Havs- och vattenmyndigheten.

Baltic waters 2030

Baltic waters 2030 är en oberoende stiftelse som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö.

Stiftelsen genomför miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskbestånd.

Stiftelsen arbetar också med att sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare.