Radar

Hårt och farligt arbete i tomtens verkstad

Arbetare sätter ihop leksaksbilar i en fabrik i Dongguan.

Tvångsarbete, långa arbetsdagar och hälsoproblem. Många av leksakerna vi lägger under granen har ett högt pris för människorna som gör dem.

Senast granskningsorganisationen Swedwatch granskade leksaksindustrin var 2009, men när Linda Scott Jakobsson går i genom andra rapporter och vad som skrivits de senaste åren ser det inte ut som om mycket har hänt.

– Vad jag kan se är det samma problem fortfarande som kommer tillbaka i nya rapporter också.

Problemen rör ofta låga löner och långa arbetsdagar.

– Man har satt i system att arbetare ska jobba övertid och att det är obligatoriskt. Man har inte möjlighet att tacka nej, för att då kan man bli av med jobbet.

En mycket stor del, 75–80 procent, av alla leksaker tillverkas i Kina. Där pekar Linda Scott Jakobsson på att det finns ett grundläggande problem.

– Man kan inte organisera sig i fria fackföreningar då det är förbjudet. Det gör att arbetstagare i Kina har svårt att förhandla om sina rättigheter och förbättra sin arbetssituation och se till att man får upp lönerna.

Hon lyfter också fram problematiken med tvångsarbete. Man vet att minoritetsgruppen uigurer tvingas arbeta inom bland annat textilproduktion, framförallt i provinsen Xinjiang, där det odlas mycket bomull.

Att Kina blivit en ännu mer repressiv stat sedan rapporten 2009 gör att det är svårt att rapportera om de problem som finns där.

Ska ha märkning

Leksaker som säljs inom EU ska ha CE-märkning, som innebär att tillverkaren produkten uppfyller hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Det ger ett skydd för att slutkonsumenten ska få en säker produkt, men skyddar inte människorna som tillverkar den.

– Man exponeras för olika typer av kemikalier under produktionen. Om man tänker på vad leksaker egentligen är, så är det plast, mycket tyg, textil, stoppning, syntet.

De som jobbar med tillverkningen saknar också utbildning eller information om vad det är för kemikalier de hanterar och har inte alltid tillgång till skyddsutrustning.

Arbetare, framförallt kvinnor, som jobbar mycket i den här industrin, utsätts för de här kemikalierna och vittnade om missfall, olika typer av cancer, att det luktar väldigt starkt, att de blir yra och får utslag på händerna.

Vad kan man göra som konsument? Linda Scott Jakobsson på Swedwatch tycker att man ska ställa frågor när man handlar leksaker, eller ställa frågor i sociala medier.

– Godta inte svar som att ”vi gör kontroller och det ser bra ut” utan kräv att företagen på ett tydligt sätt redovisar var leksakerna kommer ifrån, vilka krav man ställer på leverantörer och hur man ser till att kraven efterlevs.

Frida Ramström på kemikalieinspektionen tipsar om att hålla utkik efter CE-märkningen.

– Alla leksaker som säljs ska ha CE-märkning. Är de inte märkta ska du inte köpa dem.

Radar

S självkritiska till misslyckad integrationspolitik

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar är djupt självkritisk till partiets integrationspolitik.

Socialdemokraterna har under decennier misslyckats med sin invandringspolitik, visar en intern rapport som Aftonbladet tagit del av.
”Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska”, säger rapportens författare Lawen Redar (S), till tidningen.

Bristande migrations- och integrationspolitik har bidragit till en rad problem som Sverige i dag lider av, som parallellsamhällen med kriminalitet, parallella rättskipningssystem och religiös radikalisering, enligt Socialdemokraternas rapport.

Ett annat problem är enligt rapporten att det svenska språkets ställning har försvagats.

– Jag har mött kvinnor som befunnit sig i Sverige i 16 års tid utan att kunna prata svenska. Detta för att man inte möter myndigheter eller människor med svenska som modersmål i vardagen, som ett resultat av segregationen, säger Lawen Redar till Aftonbladet

Hon är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och menar att en orsak till att Socialdemokraterna inte har tagit problemen på allvar har varit en rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna.

– När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Men det duger inte att frågan om integration främst får föras av ett extremnationalistiskt parti, säger Lawen Redar till tidningen.

Rapporten innehåller inte några förslag på ny politik på området integration. Det kommer i del två, som väntas bli klar våren 2024.

Radar

Så synar du gröna bluffar

Håll utkik efter godkända miljömärkningar för att undvika att falla för ”greenwashing” när du handlar, råder Sveriges Konsumenter.

Grönt, hållbart eller klimatneutralt? Falska miljöpåståenden i reklam är svåra för konsumenterna att avslöja, enligt en ny undersökning. Men det finns enkla knep för att undvika att gå i fällan.

En stor andel svenskar vill handla miljö- och klimatvänligt, men många har svårt att se igenom falska reklampåståenden och avslöja ”greenwashing”. Det visar en ny internationell undersökning som Sveriges Konsumenter står bakom.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär falsk eller vilseledande marknadsföring där företag eller organisationer vill ge sken av att de är mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Ett allt vanligare fenomen, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

– I den här djungeln är det väldigt svårt för konsumenterna att skilja ut vad som är sant och falskt. Inte minst när det gäller begrepp som klimatneutral och klimatpositiv. som många har svårt att förstå vad det innebär. Vi tycker att det är ytterst tveksamt om de ska få användas, säger han.

Okända märken

Bertoft betonar att konsumenterna inte ska behöva vara detektiver – grundkravet är att det ska gå att lita på reklamen. Samtidigt finns några enkla knep att för att undvika den grönmålade fällan.

Det första är att titta efter godkända miljömärkningar som exempelvis Svanen, Krav eller EU-blomman och vara misstänksam mot märken man inte känner igen.

– Det finns väldigt mycket hittepåmärken på marknaden. Det finns en flora av olika egna märken som ska kunna se ut som någon sorts stämpel.

– Undersökningen visar också att väldigt många konsumenter tror att miljöreklam är godkänd eller förhandskontrollerad av myndigheterna – och så är det inte.

Fundera på bildvalet

Det andra rådet är att se upp med formuleringar som ”hållbart”, ”grönt”, eller ”växtbaserat”

– Speciellt ”hållbart”, ”grönt” och även ”miljövänligt” är väldigt luddiga begrepp som ska ge någon sorts skimmer av att det är bättre än det kanske är. Sedan ska man fundera på bildvalet. Skogar, ängar, grön färg – betyder det verkligen någonting eller är det bara ett trick?

Samma skeptiska hållning bör enligt Jan Bertoft gälla inför begrepp som ”klimatneutralt”, ”klimatkompensation” eller ”klimatpositiv”.

– Det är begrepp som är skapade mycket för att man ska tro att man ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.

Kolla siffran

Något annat att vara vaksam på är miljöpåståenden om produkter eller tjänster som i sig är miljöfarliga, som exempelvis flyg, bilar eller cigaretter, samt företag som säger sig vara det bättre alternativet för miljön genom att jämföra sig med andra som är värre, enligt Jan Bertoft.

Han råder vidare att se om det finns siffror eller andra bevis för det företaget säger, exempelvis fotnoter med referenser till forskning.

Men även när det gäller siffror bör man vara uppmärksam. Om ett företag exempelvis lyfter fram att ”50 procent är återvunnet”, kan man fråga sig vad den andra halvan består i och om det handlar om 50 procent av förpackningen eller hela produkten.

Kräver skärpning

Redan 2020 visade en undersökning från EU-kommissionen att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller ogrundade – och problemet väntas växa ytterligare.

Sveriges Konsumenter vill se en regelskärpning och välkomnar att en ny lagstiftning för att begränsa gröna påståenden och märkningar är på gång i EU.

– Det kommer bli mer och mer miljöreklam i och med att kraven skärps på att företag ska vara mer miljöanpassade. Då får det inte vara vilda västern.

Om undersökningen

• 16 länder ingick i undersökningen. Sammanlagt svarade 16 323 personer mellan 18 och 74 år på enkäten under maj och juni 2023. 1 018 av dem var från Sverige.
• 43 procent av de svarande säger sig ha sett exempel på greenwashing de senaste 12 månaderna.
• Okunskapen är samtidigt stor – en av tre säger sig förstå klimatpåståenden som låga koldioxidutsläpp, lågt klimatavtryck och koldioxidkompenserat.
• Ett exempel på felaktig uppfattning är att 17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp.
Källa: Sveriges Konsumenter