Radar

Få folkvalda i kommunerna är yngre än 30

En lägre andel är under 30 år av de folkvalda i kommunerna jämfört med befolkningen i stort.

Knappt sex procent av dem som valdes in till kommunfullmäktige i höstens val är under 30 år, visar en kartläggning från ungdomsorganisationen KFUM.

– Det är absolut inte representativt, särskilt inte med tanke på att unga i åldersgruppen 18–29 år utgör nästan 15 procent av Sveriges befolkning, säger KFUM:s generalsekreterare Alexander Clemenson till SR Ekot.

702 av de totalt närmare 12 600 folkvalda i kommunerna är under 30 år.
Kartläggningen, som bygger på statistik från Valmyndigheten, visar också att läget skiljer sig åt över landet. Lägst andel unga ledamöter finns i Dalarna och Västerbotten, och störst andel finns i Uppsala län.

I 57 av landets 290 kommuner finns i dag inte en enda ledamot som är under 30 år. Eftersom det nyss har varit val kommer andelen unga i kommunfullmäktige sjunka ytterligare de närmaste åren, i takt med att ledamöterna blir fyra år äldre under mandatperioden.

”Partierna behöver ta större ansvar för att inkludera unga människor på samhällsbyggande poster. När unga inte är representerade där besluten tas blir besluten sämre, samtidigt som ungas tilltro till demokratin skadas”, säger Alexander Clemenson i ett pressmeddelande.

Enligt KFUM går den låga representationen för unga igen även på riksdagsnivå, där fem procent av ledamöterna är under 30, och i regionerna där siffran är sex procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV