Radar

Effektivt att behandla ilska via skärmen

Internetbaserad behandling mot ilska ger goda resultat visar en studie från Karolinska Institutet.

En nyligen utförd studie visar att en månadslång internetbehandling kan hjälpa personer som har problem med aggression och ilska.

Den så kallade “ilskestudien” är den första i sitt slag och jämför olika internetbaserade metoder att kontrollera ilska. Man hoppas att resultatet ska ge en förståelse för hur känslor kan kontrolleras och att kunna sprida evidensbaserade metoder.

Intresset för att delta i studien var så pass stort att man fick stänga sajten, vilket inte hör till vanligheterna.

– Det är oftast mycket svårt att rekrytera deltagare till behandlingsstudier. Till ilskestudien gick det däremot rekordsnabbt och vi var tvungna att stänga rekryteringssajten efter några veckor på grund av högt söktryck. Detta tyder på att det finns ett uppdämt behov av psykologisk behandling av ilska. Många personer som har problem med ilska skäms och vi tror att internetformatet passar denna grupp extra bra eftersom de inte behöver vänta i ett mottagningsrum eller sitta öga mot öga med en terapeut och prata om sin ilska, säger Johan Bjureberg, biträdande lektor vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och ansvarig forskare för studien som genomförts i samarbete med forskare vid Örebro Universitet i ett pressmeddelande.

Det är två känsloregleringsstrategier som utvärderats i ilskestudien: känslomässig närvaro och kognitiv omtolkning. I den förstnämnda tränas förmågan att lägga märke till sina känslor och tankar och därtill acceptera dem utan att värdera eller agera på dem. Vid kognitiv omtolkning tränas förmågan att se över tankar och situationer och hitta andra sätt att tänka som inte väcker jobbiga känslor.

Totalt deltog 234 personer med stora aggressionsproblem i studien. De lottades till fyra veckors behandling med antingen känslomässig närvaro, kognitiv omtolkning eller en kombination av de båda strategierna.

Resultatet var gott, samtliga deltagare upplevde sig ha mindre problem med ilska vid behandlingsperiodens slut, oavsett vilken metod de lottats till. Den kombinerade behandlingen gav bäst resultat, med betydande lägre nivåer av utåtriktad ilska, aggression och grubblande, däremot inte undertryckt ilska.
Allra bäst fungerade kombinationen för deltagare som hade mycket höga nivåer av ilska vid början av studien.

Forskarna menar att resultaten stärker tidigare forskning och teorier om att begränsningar i förmågan att kontrollera och tolka känslor och situationer kan vara en betydelsefull faktor till problem med att hantera ilska.

– Våra resultat tyder på att en mycket kort behandling på endast fyra veckor som administreras över internet med minimalt terapeutstöd är effektiv i att minska problem med ilska. Vår förhoppning är nu att uppföljningsstudier stödjer detta fynd och att behandlingen kan erbjudas på bred front inom ordinarie vård, avslutar Johan Bjureberg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV