Radar

Nordiskt samarbete ska få klädutsläppen att minska

I Malmö finns världens första storskaliga automatiska anläggning för textilsortering, Siptex.

Textilindustrin står för omkring 10 procent av de globala koldioxidutsläppen. Bara i Sverige slängs 8 kilo textilier per person och år. Hälften av dessa skulle gå att återanvända eller återvinna om de samlades in separat, konstaterar det nordiska samarbetsprojektet Satin i en ny rapport.  

Satin, som leds av VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut, har också undersökt hur vi kan uppnå ökad cirkularitet och få utsläppen att minska i Norden. Data från nio olika pilotstudier i Sverige, Norge, Danmark och Finland har analyserats för att bättre förstå för- och nackdelar med vilka slags textilier som samlas in och om de samlas in utomhus, inomhus, hemma eller i gallerior.

– För att kunna återvinna textilier behöver de sorteras efter fibertyp och ofta i färg, vilket är kostsamt och det saknas en organiserad insamling av textilier som inte kan återanvändas men förhoppningsvis skulle kunna återvinnas. Det positiva i sammanhanget är att det pågår flera initiativ inom området, inte minst i Norden, och många automatiserade sorterings- och återvinningsanläggningar är på gång, säger Linea Kjellsdotter Ivert, projektledare för Satin i ett pressmeddelande.

– Vad som är generellt är att konsumenten har en otroligt viktig roll i insamlingssystemet. Idag krävs det en hel del av konsumenten och det är inte alltid tydligt hur man ska göra för att lämna ifrån sig sina begagnade textilier. Det måste vara lätt att göra rätt. 

Senast den 1 januari 2025 ska samtliga EU-länder ha infört separat sortering av textilier enligt EU:s avfallsdirektiv.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV