Radar

Fortsatt kalkbrytning för Cementa

Beskedet om Cementas fortsatta tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland mottogs med dubbla känslor.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att Cementa får fortsätta bryta kalk på Gotland i fyra år till. Bland annat byggbranschen drar en lättnadens suck, medan flera miljöorganisationer uttrycker stor besvikelse och oro.

Cementa får sin fyraåriga täktansökan godkänd och får fortsatt tillstånd för täktverksamheten i Slite på Gotland. Den 7 december i år beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att det tidsbegränsade tillstånd som regeringen gav Cementa hösten 2021 och som sträckte sig fram till 2022 års slut ska stå fast. Därtill får alltså Cementa fortsätta bryta kalk under kommande fyra år. 

– Cementa har redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som mark- och miljödomstolen ska göra, och det underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen, säger rättens ordförande rådmannen Karin Röckert i ett pressmeddelande.

Förutom att Cementa själva är nöjda med beskedet är också byggbranschen lättade över det fortsatta tillståndet, vilket de menar är nödvändigt för landets beredskap.

– Mark och miljödomstolen har fattat ett nödvändigt beslut. Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Det är svårt att rusta sjukhus, stambanor och skyddsrum utan betong, säger vd Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande

Kritiska röster har dock höjts, bland annat har Länsstyrelsen Gotland, Naturvårdsverket och flera miljöorganisationer tidigare överklagat och kritiserat Cementas planer i olika instanser. Naturskyddsföreningen tycker att det förlängda tillståndet är oroväckande.

– Att regeringen får skräddarsy lagar när bolag fått stopp i miljödomstolarna är allvarligt. Jag tror tyvärr att detta kommer leda till fler Lex Cementa där företag får undantag. Vi är beroende av en stark miljö- och klimatlagstiftning och dagens besked rubbar den saken, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen, till Sveriges Natur.

Urbergsgruppen är en annan av de många organisationer som under flera år kämpat mot kalkbrytningen på Gotland. De uttrycker stor besvikelse över det förlängda tillståndet där man anser att någon helhetsbedömning inte gjorts.

– Man bedömer miljökonsekvenser utifrån den påverkan som verksamheten har under den här tillståndsgivna tiden på fyra år. Vi tänker från Urbergsgruppens sida att det handlar om grundvattnet och naturvärdena i stort, inte vad som påverkas under en begränsad tid utan lite mer på en helhetsbasis, säger Lisa Wanneby, ordförande Urbergsgruppen på Gotland till SVT.

Under våren 2023 kommer Cementa lämna in en ansökan om ett längre tillstånd.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV