Radar

Universitet saknar gemensam plan för AI-fusk

Ny teknik gör det enklare för studenter som vill fuska.

Nya sätt att autogenerera texter förenklar för studenter som vill försöka fuska och ställer nya krav på landets högskolor och universitet.

De nya AI-programmen kan på ett trovärdigt sätt skriva kortare akademiska texter, något som kan ställa till det för landets universitet och högskolor, rapporterar Vetenskapsradion.

– Låt oss säga att du har en uppgift att sammanfatta någon typ av text. Du kan till och med be den här AI:n att problematisera och den genererar detta. Där har vi ett problem, säger Fredrik Ahlgren lektor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet, till radion.

– Universitet har under ganska lång tid haft antiplagiatsystem där man jämför texter mot andra texter på internet för att se att man inte kopierar. de här är ju helt satta ur funktion nu, fortsätter han.

Enligt Pontus Kyrk, jurist vid Universitetskanslersämbetet (UKÄ), den statliga tillsynsmyndigheten för högskolor och universitet, har man inte tagit fram någon plan för att hantera eventuellt AI-fusk.

– Det är något som vi får ta med oss och fundera på om det blir ett större problem. Nu ligger det i sin linda lite grann. Ansvar ligger hos lärosätena att stävja och motverka den här typen av fusk, säger Kyrk till radion.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV