Radar

Klimatpolitiska rådet kräver mer av regeringen

Den nya regeringens klimatpolitik räcker inte för att Sverige ska nå klimatmålen för 2030, enligt Klimatpolitiska rådet.

Klimatlagen kräver att regeringen nästa år presenterar en handlingsplan för hur Sverige ska nå klimatmålen. Men det kräver att regeringen ändrar politik.

Det skriver Klimatpolitiska rådet i en debattartikel i DN Debatt.

En rad myndigheter har under ett års tid tagit fram förslag till åtgärder för handlingsplanen.

”Klimatpolitiska rådet har gått igenom samtliga förslag och konstaterar i dag i vårt remissvar till regeringen att de sammantaget är otillräckliga”, skriver rådet.

Resultatet är ingen överraskning, enligt rådet, eftersom myndigheterna utgått från redan existerande styrmedel, medan den nya klimatpolitiken har förändrat förutsättningarna.

Klimatpolitiska rådet framhåller att det är av största vikt att handlingsplanen innehåller den politik som leder till att Sverige uppnår klimatmålen för 2030. Men de förslag regeringen har presenterat kan i stället leda till att utsläppen blir flera miljoner ton högre år 2030 jämfört med den politik som tidigare var beslutad.

”Regeringen behöver agera skyndsamt för att leva upp till klimatlagens krav, men också för att upprätthålla tilltron till det klimatpolitiska ramverket.”

Det oberoende rådet utvärderar hur regeringens politik är förenlig med de klimatmål det beslutats om.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV