Radar

Naturen har lösningen – men pengarna saknas

Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram UNEP.

Naturen kan hjälpa oss med alltifrån att hantera utsläpp till att få bättre hälsa. Men finansieringen av de lösningar som naturen erbjuder måste öka dramatiskt om vi ska nå målen för klimat och natur, slår en ny FN-rapport fast.

Rapporten ”State of finance for nature” publiceras av FN:s miljöprogram UNEP inför FN-toppmötet om biologisk mångfald i Kanada nästa vecka. Förhoppningen är att mötet ska leda till ett nytt ramavtal för att skydda ekosystem och hotade arter världen över.

Rapporten handlar om så kallade naturbaserade lösningar – åtgärder som tar fasta på hur jordens ekosystem kan hjälpa oss att hantera olika samhällsutmaningar. Att låta naturen göra jobbet.

Det handlar om alltifrån att återskapa våtmarker vilket bland annat gynnar klimatet och ger jämnare vattentillgång – till att plantera träd i stadsmiljö för att sänka temperaturen och erbjuda skugga under värmeböljor.

"Vetenskapen obestridlig"

Naturbaserade lösningar anses viktiga eftersom de både kan dämpa klimatförändringarna och öka vår anpassningsförmåga till dem, förbättra vår hälsa och ge säkrare tillgång till rent vatten och mat.

Men om inte investeringar i naturbaserade lösningar snabbt ökar till 384 miljarder dollar per år till år 2025, mer än dubbelt så mycket som nuvarande 154 miljarder dollar, kommer målen för klimat, biologisk mångfald och markförstöring att vara utom räckhåll.

– Vetenskapen är obestridlig. När vi övergår till nettonollutsläpp år 2050 måste vi också omorientera all mänsklig aktivitet för att lätta på trycket på naturen som vi alla är beroende av, säger Inger Andersen, chef för UNEP.

Mer från privat sektor

Till år 2030 kommer finansieringsflöden på 484 miljarder dollar per år att krävas för att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader.

Länders regeringar står för närvarande för 83 procent av finansieringen för naturbaserade lösningar, medan privat kapital endast utgör 17 procent. Enligt rapporten behöver aktörer i den privata sektorn öka sitt bidrag under de kommande åren och förutom ”netto noll” också få in ”naturpositiv” i vokabulären, heter det i rapporten.

Praktiskt skulle det innebära att arbeta mot hållbara försörjningskedjor, minska aktiviteter som är skadliga för klimatmålen och den biologiska mångfalden, återställa förstörd mark och havslandskap samt betala för de ekosystemtjänster som används och investera i naturpositiva aktiviteter.
Att begränsa den långsiktiga globala uppvärmningen till 1,5 grader kommer att kräva finansiering för ett hållbart jordbruk och återställande av torvmarker. Utfasning av kol och koldioxidutsläpp i energisektorn inte kommer att räcka i sig, konstaterar rapporten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV