Radar

Regnbågshus öppnar i Göteborg

Amerikahuset i Göteborg rymmer nu lokaler för hbtqi-communityt i staden.

Göteborg har fått ett första regnbågshus, med verksamheter för hbtqi-personer.

Det är Göteborgs stad som i samråd med stadens HBTQ-råd och aktörer från hbtqi-communityt som sett till att huset kommit på plats.

– Ambitionen är att Regnbågshuset ska bli en plats där hbtqi-personers förutsättningar stärks. Regnbågshuset ska bli en plats där hbtqi-personer kan mötas, få stöd och skapa egna aktiviteter, säger Tanja Ramic, projektledare för inrättandet av Regnbågshuset på förvaltningen för demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Huset är en del av Göteborgs Stads hbtq-plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor fram till år 2023.

Besökarna själva ska bestämma vad som ska hända i lokalerna.

– Regnbågshusets olika funktioner har vaskats fram på möten med olika föreningar och organisationer. Det ska bli jättespännande att se hur verksamheter växer fram och hur besökarna formar huset, säger Anna Hildesson, samordnare för Regnbågshuset i Göteborgs Stad.

Regnbågshuset rymmer samlingsrum, mötesrum, kafé och ateljé. Göteborgs Stad står för lokalen och driften.