Radar

Mångfald av perspektiv på omställares konferens

Omställningskonferensen 2022 var ett samskapande arrangemang där fokus låg på gemenskap, mångfald och inkludering.

Boksnack, workshops, dans och besöksrundor. Årets omställningskonferens i Järna var fullspäckad med aktiviteter och flödande gruppsamtal. Filmen om omställningsrörelsen är också färdigfilmad.

Den första omställningskonferensen på plats sedan 2019 gick av stapeln sista helgen i november i Järna. Drygt 100 personer kom för att delta i gemenskapen.

– Det var helt magiskt att ses på plats igen, så himla fint. Det har hänt mycket under pandemin och att klara sig igenom den som rörelse känns stort. Vi har hunnit bli mer specifika med vissa frågor, matfrågan är central och vi har startat både potatisuppropet och kommit igång med matvärn. Det var fint att få fokusera på den frågan, säger Arci Pasanen, en av två ordföranden för föreningen Omställningsnätverket som arrangerade konferensen.

Omställningskonferensen handlade inte bara om mat, utan även om tankar och känslor.

– Vi lever i en svår och tung tid nu. Många tänker på det här. Och gemensamt har vi en längtan bort från någonting, men också en längtan till någonting. Inom omställningsrörelsen har vi börjat utforska vad vi längtar till. Den längtan måste gå tillsammans med en känsla och förankring i ansvar över samtiden. Hur tar vi ansvar för de kriser vi står mitt i och som vi ser är på väg mot oss? Det var tydligt att den känslan lever starkt i rörelsen och på många olika sätt, inte bara genom matfrågan.

Konferensen hade få föreläsare. I stället för envägskommunikation låg fokus på gemenskap och deltagande.

Årets omställningskonferens hölls på Kulturhuset i Ytterjärna
Årets omställningskonferens hölls på Kulturhuset i Ytterjärna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

– Det var det som var så fint med konferensen och väldigt symboliskt att alla stod och satt på scenen tillsammans. Det är ju själva kärnan och fundamentet i den här kulturen som rörelsen utforskat, hur vi möter varandra i de här frågorna. Vi har helt suveräna verktyg i det här, verktyg med funktionen att se till att alla kommer till tals, allas röst får höras. Vi gör det här tillsammans så mycket tid ges till gemensamma samtal, säger Arci Pasanen.

Nytt på årets konferens var ett samarbete med Warm data och inledningen av konferensen med ett warm data lab:

– Det hela går ut på att man sitter i grupper om fem personer och pratar utifrån en särskild fråga, som i det här fallet var: Vad är hem i en föränderlig tid? Sen får man olika kontexter att prata om det exempelvis vetenskap, ideologi, politik, andlighet och religion. Därefter flyttar man på sig till andra grupper med andra kontexter. Det blir ett enda stort flödande gruppsamtal.

Under konferensen presenterades resultatet av ett flerårigt samarbete mellan Omställningsnätverket och KTH: Bortom möjlighetshorisonten: verktyg för att utforska lokal energiomställning. Det är en workshop som tagits fram för lokala och regionala politiker, tjänstemän, entreprenörer och representanter från näringsliv och civilsamhälle, där deltagarna tillsammans genomför ett tankeexperiment. Verktyget har tagits fram som ett stöd för den som vill ta initiativ till samtal om lokal omställning med andra som är intresserade av hållbarhetsfrågor i lokalsamhället, med syfte att engagera och inspirera i arbetet mot ett fossilfritt samhälle.

Matfrågan är central för Omställningsnätverket
Matfrågan är central för Omställningsnätverket. Under pandemiåren har de startat Potatisuppropet och arbetat med Matvärn. Foto: Claudio Bresciani/TT

– Det var kul att få en sådan final på projektet, att de fick presentera materialet på konferensen.

Konferensen som pågick fredag och lördag, med besöksrundor också på torsdagen och söndagen, bjöd på workshops och open space, där var och en som ville kunde kliva fram och ge någonting till de andra deltagarna. Grundtanken med omställningskonferensen är att ledarskapet och konferensen är allas.

– Mångfalden av perspektiv får blomstra. Omställningsrörelsen står för inkludering och allas lika värde. Du är här på dina villkor.

Filmen om omställningsrörelsen, som rörelsen finansierat med crowdfunding är färdigfilmad. De sista inspelningarna gjordes strax innan konferensen. Nu återstår ljud och slutproduktion, men filmen planeras ha premiär i augusti 2023.

Nästa års omställningskonferens kommer att hållas i Dalsland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV