Radar

Dubbelt så snabb uppvärmning i delar av Europa

Kolkraftverken står för en tredjedel av kolidioxidutsläppen och är därmed en av de största källorna till den snabba temperaturökningen.

Nya siffror från FN visar att uppvärmningen i stora delar av Europa under sommarhalvåret redan ligger på över två grader. Det är dubbelt så mycket som snittet för hela planeten. Dessutom har klimatet blivit torrare, framförallt i södra Europa, vilket ger ökad risk för bränder och svåra värmeböljor. 

– Det vi ser framförallt för södra Europa, ligger i linje med FN:s klimatpanel, som tidigt förutsåg att en ökad mänsklig påverkan på växthuseffekten skulle leda till att torra områden på jorden blir ännu torrare, säger Paul Glantz, docent i atmosfärvetenskap vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.

I studien, som publicerats i tidskriften Journal of Geophysical Research – Atmospheres lyfter man också fram att uppvärmningen på landområden ligger på 1,6 grader i medeltal jämfört med 0,9 grader i haven. 

Det är framförallt de mänskliga utsläppen av växthusgaser som gör att temperaturen ökar. Men enligt Paul Glantz hänger den snabba uppvärmningen även ihop med att aerosolpartiklarna, som sprider en del av solljuset tillbaka till rymden och därmed har en avkylande effekt, har minskat de senaste decennierna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV