Radar

48 500 år gammalt virus återupplivat i Sibirien

När permafrosten tinar kan utdöda smittor och sjukdomar återvända.

Forskare har tinat upp och återupplivat flera virustyper från den sibiriska permafrosten i ett laboratorium. Det äldsta är 48 500 år gammalt.

När permafrosten tinar finns en risk att smitta och dödliga sjukdomar som i dag är utdöda ska återvända. Ett franskt forskarlag har i forskningssyfte tinat och återupplivat olika sorters virus i Sibirien, skriver Ny Teknik.

I sju prover från permafrosten har forskarna karaktäriserat 13 olika virus enligt en ny studie. Bland dessa finns ett virus som är 48 500 år, vilket är världsrekord. Det provet hämtades 16 meter under botten av en sjö i delrepubliken Sacha i Ryssland.

De virus som presenteras i studien infekterar encelliga organismer, så kallade amöbor, men eftersom virusen har kvar förmågan att infektera celler anser forskarna att det säger något om andra virussorter. De varnar för risken för djur och växter i och med den smältande permafrosten.

– Om forntida jättevirus förblir smittsamma efter att varit frysta under så lång tid så kommer andra typer också att vara det, säger Jean-Michael Claverie som är en av studiens författare till tidskriften New Scientist.