Radar

Tron på en levande landsbygd finns i Värmland

En av gemensamhetsodlingar av potatis som föreningen Värnland visar världen vägen arbetar med.

De arbetar för att främja en levande landsbygd och försöker flytta perspektivet från stad till land i diskussionerna om hållbar utveckling. Medlemmarna i föreningen ”Värmland visar världen vägen” hoppas att liknande initiativ ska starta på fler platser. 
 
Det började för tre år sedan. Några invånare samlades i folkets hus i By-Skymnäs i Värmland för att diskutera hur det går att skapa en landsbygd som fler kan leva i. De frågade sig varför storstäder är utgångspunkten när hållbara lösningar för framtiden diskuteras trots att Sveriges mat och energi kommer från landsbygden.
 
-När man pratar om landsbygden är det de som bor på landsbygden som ska visa vägen och inte någon i stan som talar om hur de tror att det är, säger Marica Möller, en av initiativtagarna till den ekonomiska föreningen ”Värmland visar världen vägen”. 
 
-Vi vill bygga broar mellan stad och land. Vi vill inte att det ska vara någon stor stark polarisering, vi behöver varandra, men i städerna måste man förstå att man behöver landsbygden för att överleva.
 
De senaste veckorna har föreningen fokuserat på hur en mer hållbar matproduktion skulle kunna se ut. I söndags höll de ett samtal som de döpte till ”Så ska vi fixa käket”. En uppföljning på ett seminarium där de bjöd in politiker, inte för att som vanligtvis, presentera lösningar, utan för att lyssna på vilka vägar framåt de boende i Värmland ser.
 
-Vi har haft med politiker förut där vi känt att de inte vet vad de pratar om så vi bestämde oss för att vända på det. I stället för att de ska komma med löften talade vi om för dem vad vi tycker att de ska jobba med.

Marica Möller är en av de aktiva i föreningen Värmland visar världen vägen som arbetar för en levande landsbygd i Värmland
Marica Möller är en av de aktiva i föreningen Värmland visar världen vägen som arbetar för en levande landsbygd i Värmland. Foto: Privat

Politiker ska fås att lyssna

De diskuterade hur det skulle gå att öka graden av självförsörjning och bättre klara oförutsedda kriser. I februari ska de hålla ett uppföljningsmöte.
 
– Vi ska bjuda in samma politiker och fråga. Har ni gjort någonting? säger Marica Möller. 
 
Söndagens möte handlade om vad de själva kan göra för att möta utmaningarna med framtidens mat. 
 
-Vi ställde frågan, i stället för att lita på politikerna och samhället, vad kan jag göra i mitt liv och min omvärld? 
 
I Värmland finns gemensamma potatisodlingar och föreningen arbetar nu med offentliga upphandlingar. 
 
-De offentliga köken en väldigt viktig del. Om kommunerna börjar köpa lokalproducerat i större utsträckning så kommer fler att våga starta företag som producerar mat, säger Marica Möller.
 
Nästa stora fråga för föreningen kan bli den om boende. Att hitta andra boendeformer än de stora villor som nu är vanliga på landsbygden och inte alla har råd att köpa. Det kan till exempel handla om att kartlägga vilka boenden som i dagsläget står tomma och hur det går att skapa fler hyresrätter, säger hon.
 
-När man bor på landsbygden får man lära sig att det inte är någon som gör någonting åt en, utan att jag får göra det själv. Det tror inte jag är enbart negativt utan kan också vara positivt.  
 
Föreningen fokuserar på alltifrån distansutbildningar till kulturella aktiviteter i sina försök att skapa en levande landsbygd. Men arbetar även med att förändra språkbruk och offerkoftaperspektiv.
 
-Ungdomar som växer upp på landsbygden får höra att de ”blev” kvar om de väljer att bo kvar, som om de inte lyckades ta sig in till stan. Men vi är många som valt att bo på landsbygden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV