Radar

Unga utsätts för massiv skräpmatsreklam

Barn exponeras i hög utsträckning för godis- och läskreklam visar ny undersökning.

Fyra av fem matannonser som barn och unga möter marknadsför läsk, skräpmat och godis. Samtidigt når bara ett av tio barn upp till kostrådet om att äta minst 500 gram frukt och grönt varje dag. Det visar en kartläggning som Karolinska Institutet har gjort på uppdrag av Unicef Sverige och Hjärt- Lungfonden.

– Studien visar tydligt att barns bästa inte styr marknadsföringen av livsmedel i en tillräcklig utsträckning och att det inte heller regleras tillräckligt i lagen. Det är allvarligt och får konsekvenser för barn, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige. 

I rapporten skriver man att antalet barn i Sverige mellan 11 och 15 år som lever med obesitas (fetma) har femdubblats under de senaste trettio åren, något som är i linje med den internationella trenden. Man pekar också på risken för att ohälsosamma matvanor kan lägga grunden för hjärt-kärlsjukdomar i vuxen ålder.  
 
Kartläggningen har genomförts vid fyra skolor i Stockholm och Gävle där eleverna fick dokumentera vilka budskap kopplade till mat som de möts av i sin vardag.

Hjärt- Lungfonden och Unicef Sverige uppmanar nu såväl regeringen och myndigheter som företag och forskarsamhället att stärka barnrättsperspektivet när det gäller matvanor.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV